Tidligere Aqua Power på Vinterbro (Ås) og Sandnes Transport på Fagerstrand (Nesodden) er fusjonert og blitt en del av Norva24. I forbindelse med fusjonen har vi endret navn til Norva24 Øst.

Våre firmaer har eksistert siden tidlig på 1980 – tallet, hvor vi startet opp med høytrykksspyling, og etter hvert utvidet med tjenester innenfor slamsuging, rørtjenester,
tankrens og innsamling av spesialavfall. Vi besitter også flere Vacumgravere, som er unike, i den forstand at de overtar jobben for den ordinære gravemaskinen, der denne ikke kommer til.
Spesielt anvendelig der det er mye kabler og rør, som det jo er mye av under bakken i vårt markedsområde, som primært er befolkningstette områder i Oslo og Akershus.

Vår lokale tilstedeværelse er viktig for å kunne yte den beste service overfor alle våre kunder.
Samtidig er vi veldig stolte over å ha blitt en del av Norva24, som gjør at vi kan tilby våre kunder enda flere tjenester og enda bedre service.

Du kan stole på oss – vi hjelper alltid!