Spyleteknikk AS ble etablert i 2003, og tilbyr tjenester til både det kommunale og det private markedet. Vi er stolte av vår moderne utstyrspark med godfe og erfarne operatører. Høy kvalitet, pålitelighetog fokus på miljø er viktig for oss. I tillegg til vårt hovedfokusområde høytrykksspyling, utfører vi også rørinspeksjon, sandfangtømming (veivedlikehold), kommunalteknisk spyling og slamtømming.

Spyleteknikk AS er fusjonert med Septik & Miljøservice AS og blitt en del av Norva24, og begge er samlokalisert i nye moderne lokaler på Nordre Fokserød 21 i Sandefjord.
Vår lokale tilstedeværelse er viktig for å kunne yte den beste service overfor alle våre kunder. Samtidig er vi stolte over å ha blitt en del av Norva24,
som gjør at vi kan tilby våre kunder enda flere tjenester og enda bedre service.

I forbindelse med fusjonen har vi beholdt Spyleteknikk sitt orgnr og endret begge selskapers fakturaadresse til Spyleteknikk AS og fakturaadresse til Nordre Fokserød 21, 3241 Sandefjord.

Du kan stole på oss – vi hjelper alltid!

Vi gjør oppmerksom på at vårt ordinære telefonnummer besvares i kontortid på hverdager mellom 07.00 – 15.30. Etter 15.30 på hverdager og alle helgedager settes du automatisk over til vakttelefon. Vakttelefon ivaretar nødvendige bestillinger, og ikke spørsmål om fakturaer, avtaler eller andre administrative forespørsler.