Det begynte med en politikonstabel som skiftet fra patruljering i Sandefjords gater til renovasjon i samme by. Nå er det 100 år siden Oscar Jørgensen ble Sandefjords første offentlige renovatør, og det er dermed en spennende histore som kan fortelles.

Selskapets fremste historieforteller heter også Oscar Jørgensen. 71-åringen var tredje generasjon etter sin bestefar Oscar og far John Kristian. Samtlige drev firmaet i hver sin drøye 30-års epoke.

Fusjoner
For to år siden fusjonerte selskapet med Spyleteknikk AS og ble samlokalisert på Fokserød. Selskapet var et av de første som gikk inn i Norva24-konsernet, mye på grunn av det brede kontaktnettet tidligere eier Oscar Jørgensen hadde opparbeidet seg i sin lederperiode.
Firmaet har 27 medarbeidere «i stallen», og fortsetter å bygge en sterk merkevare i Vestfold, nå under navnet Norva24 Spyleteknikk. Selskapet tilbyr tjenester til både det kommunale og det private markedet. Dette er et selskap som er stolt av sin moderne utstyrspark og dyktige operatører.

Høy kvalitet, pålitelighet og fokus på miljø er sentrale stikkord. I tillegg til hovedfokusområdet som er høytrykksspyling, utfører selskapet i dag også rørinspeksjon, sandfangtømming, kommunalteknisk spyling og slamtømming. Men uansett hva selskapet utfører av tjenester er det de rosa bilene med elefanten som er den sterkeste merkevaren i fylket. Opprinnelsen til denne merkevarebyggingen kommer vi tilbake til, men først litt mer historie fra tredje generasjon Jørgensen:

Fra politi til renovasjon
Grunnlegger Oscar Jørgensen var født og oppvokst i Larvik, der Norva24 Spyleteknikk for øvrig har rammeavtale med kommunen i dag.Oscar ble politikonstabel i Holmestrand før han flyttet til Sandefjord. Da han patruljerte gatene i byen så han at søppelet fløt, og den miljøbevisste mannen fant ut at han måtte bidra til en renere by. Da Sandefjord som den femte byen i Norge startet med kommunal renovasjon sto unge Jørgensen først i køen for å sikre seg kontrakt som renovatør.  Det begynte med hest, vogn og dobøtte, og etter arbeidstid deltok Oscar Jørgensen i lokalpolitikken i Sandar kommune, der han også ble valgt inn i formannskap, herredsstyre, alderstrygdnemnd, nemda for arbeidsløse, forliksnemd og flere kommunale verv.
Bestefar Oscar Jørgensen drev sitt renovasjonsfirma fram til 1948, da John Kristian Jørgensen overtok og fortsatte i samme spor som sin far. Driften ble utvidet til tømming av sptik fra hytter og hus, drenskummer og slamkummer, og etter hvert også kontroll av oljetanker i industri, borettslag og privatboliger.

Oskar og John-Petter Jørgensen foran tankbilene som er et viktig varemerke i Vestfold.
Oskar og John-Petter Jørgensen foran tankbilene som er et viktig varemerke i Vestfold.

Det store løftet
De to eldste generasjonene hadde neppe blitt fornærmet over vår påstand om at det virkelig store løftet kom med tredje generasjon. Ingeniør Oscar Jørgensen tok delvis over i 1978 og ledet selskapet alene fra 1983 og fram til han fant tiden inne for å selge til Norva24 og gå over i pensjonistenes rekker.
Da bedriften markerte sitt 75 års jubileum var den totale omsetningen på 4,8 millioner kroner. Septiktømming ble regelmessig utført fra 4.400 husstander i Sandefjord, og utgjorde om lag halvparten av omsetningen. Selskapet hadde seks ansatte med hver sin lastebil, inkludert en fransk-inspirert kompressor med sugekapasitet på 2000 kubikk i timen.
Og det var nettopp fra Frankrike inspirasjonen til de velkjente rosa bilene også kom, forteller Oscar Jørgensen.

Rosa biler
Ingen hadde sett en rosa tankbil i Norge før den dukket opp på slutten av 80-tallet i Sandefjord. Rosa biler med en sugende elefant var et så dristig og smart trekk at det ble en snakkis over hele fylket.
-Mange reklamefolk sier fortsatt at det var et smart trekk. Selvsagt har jeg fått noen humoristiske kommentarer, men mitt argument har alltid vært at våre biler skal være rene og rosa selv om vi jobber med «dritt». Vi skal rett og slett se rene ut, og det gjelder også våre operatører, sier Jørgensen både med stolthet og et godt smil.
Etter 85 år med kombinasjon av renovasjon og tankbiler ble det en dreining over til tankbiler på begynnelsen av 2000-tallet. Septik & Miljøservice var tidlig ute med transport av farlig avfall. Selskapet investerte i landets første tankbil godkjent nettopp for farlig avfall, og så et stort marked blant annet i rengjøring av bensintanker allerede fra 1984.

En del av Norva24
Da familiens 30 års syklus var vel overskredet av Oscar Jørgensen var det også tid for å tenke på pensjonsalder for den driftige forretningsmannen med en rekke spennende fritidsinteresser, der sang og musikk står helst fremst i fritidskøen.
-Salget passet med at jeg selv ønskt å gå over i pensjonistenes rekker og at firmaet ble en del av det spennende konseptet som Norva24 sto for.  Når jeg ser hva som er skjedd de siste tre årene er jeg imponert over veksten, sier Oscar Jørgensen.
-Jeg har alltid vært en aktiv alliansebygger både innen kommunaltekniske oppgaver og innen farlig avfall-segmentet. Jeg mener også i dag at større enheter med lokal identitet er veien å gå.
Det gleder meg å se at våre roser biler fortsatt er med å prege lokalmiljøet i Vestfold, og jeg ser at vår lokasjon har sterkt fokus på miljø. Den aller første bilen i Norge med logoen «Miljøavfall» kjørte ut fra vårt anlegg i 1986.
Nå er det altså 100 år siden min bestefar startet i miljø bransjen.  På vår 100 års dag, 22. mars, går tusenvis av ungdommer i Norge ut i streik for miljøet. Det varmer mitt hjerte, og er et perfekt sammentreff for vårt eget jubileum, avslutter Jørgensen.