Vannbransjen er mer enn bare rør, slo næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fast under årets Hallingtreff på Geilo, der Norva24 var synlig representert med egen stand i utstillingsområdet.

Årets treff samlet drøyt 300 deltakere, og det var satt av god tid til samtale med utstillerne, rapporterer Norva24 sine tre representanter på hallingtreff, Knut Vikane, Stein Linholt og Trond Alm (bildet)

Et innspill om å bidra til eksport av bransjens teknologi  var en av utfordringene næringsministeren ble møtt med under sitt besøk på Hallingtreff. Dette stilte han seg positiv til, og inviterte på sparket bransjerepresentanter til et møte om temaet i nærmeste framtid.

-Hallingplast er en framoverlent bedrift som fortjente SIVA-prisen i fjor, og derfor ønsket også næringsministeren å besøke bedriften i forbindelse med årets treff. Her tok han seg god tid til å snakke med medarbeidere i produksjonen for å få et ærlig innblikk i arbeidsdagen i en distriktsbedrift.  Han fikk klare tilbakemeldinger om at Hallingplast tar vare på sine medarbeidere og at den er viktig også som rekrutteringsarena til ungdommer som ønsker å etablere seg på sine hjemsteder. Hallingplast satser på lærlinger og har også egen avtale med en lokal videregående skole.

En del av grunnmuren
Næringsministeren slo fast at vannbransjen er en viktig bransje, og den er en viktig del av grunnmuren i det norske velferdssamfunnet. Samtidig er vannbransjen en del av en større infrastruktur og økosystemet. Bransjen er tett koblet opp mot bygg og anlegg med en rivende utvikling, både teknologisk og gjennom digitalisering.  Derfor er det flott at Hallingtreff er en tenkesmie. Det er helt avgjørende med slike møtepunkter, mente næringsminister Røe Isaksen.

Små og mellomstore bedrifter
Hallingplast med sine 69 ansatte er et godt eksempel på hvor viktig en slik bedrift er i sitt lokalmiljø, mente næringsministeren.
-Det er imidlertid en utfordring for små og mellomstore bedrifter å finne fram i regelverket for støtteordninger. I dag er det 166 ulike støtteordninger i denne jungelen, og mange sliter med å finne fram dersom de trenger hjelp til eksempel å satse i nye markeder.

Daglig leder i Hallingplast, Steinar Tragethon, er imidlertid mer opptatt av vei og bane gjennom Hallingdal, og dette tok han da også opp med næringsministeren under besøket ved bedriften. Det er utfordrende forhold langs Riksvei 7, særlig på vinterstid, der Hallingplast mottar et titalls trailere hver eneste dag med råvarer og samtidig sender ut et betydelig antall trailerlass med rør til store deler av Norden og til 25 andre land rundt om i verden.
-Hallingplast er en eksportbedrift, og da er det viktig med gode konkurransevilkår. Hallingplast eksporterer blant annet til Kina og Angola, og skal bedriften lykkes må vi legge forholdene til rette,

Samferdsel for hele landet
Næringsministeren på sin side minnet om at regjeringen har økt samferdselsbudsjettet med 75 prosent siden de inntok regjeringskontorene.
-Det er også fordi vi skal frakte varer og tjenester rundt om i hele landet. Vei og bane er derfor viktig, men det er kostbart å bygge ut hele landet, slo Røe Isaksen fast.
Ønsket om en ny hovedvei mellom øst og vest er det mange i Hallingdal som venter på.

Miljø og klima
En minister kommer ikke utenom å ta med miljø og klima når man er rundt om på kurs og konferanser. Næringsministeren var da også tydelig på at dersom vannbransjen og alle andre bransjer ikke kan være med på det grønne skiftet i norsk økonomi, da har man ikke livets rett i det lokale næringsliv.
Vannbransjen forholder seg til en rekke departementer, offentlige etater og ulike standarder, og næringsministeren inviterte bransjerepresentanter til å ta kontakt.
-Min viktigste jobb er å tilrettelegge for industrivekst. Bruk meg og vårt departement, for vi er der for privat næringsliv, slik at vi fortsatt kan skape trygge og framtidsrettede arbeidsplasser, sa Røe Isaksen.

Utviklingsfond
Næringsministeren ble på direkten utfordret av direktøren i Norsk Vann, Thomas Breen, til å innføre et gebyr på 50 kroner i året fra hver husstand slik at det kan bygges opp et utviklingsfond på 100 millioner for blant annet å investere i vannbransje-relatert eksport. Dansk vannbransje eksporterer for 20 milliarder kroner årlig, mens norsk vannbransje fortsatt ikke er på eksportmarkedet i nevneverdig grad.
Næringsministeren inviterte Norsk Vann-direktøren til å diskutere eksportmuligheter for norsk vannbransje, men et nytt gebyr på 50 kroner falt ikke umiddelbart helt i smak hos Høyre-statsråden.