Er du helt sikker på at oljetanken din er tom? Det er ditt ansvar.
Nå er det ett år igjen til det er helt forbudt å fyre med fossil oljefyring. Er du en av dem som tror tanken din er tom for olje fordi oljefyren har sluttet å virke, kan du få deg en lei overraskelse.

Eier holdes ansvarlig for lekkasje, uansett.

DSC_1006 – KopiRune Trondsen (bildet) er kjemiingeniør, sikkerhetsrådgiver og fagansvarlig i Norva24. Han får mange henvendelser fra huseiere med oljetank i hagen.
– Det er mange som kontakter oss og sier at tanken er tom, fordi oljefyren ikke lenger virker. Det er en utbredt misforståelse, forteller han. Når nivåmåleren til en oljetank viser tom tank, kan det være opp mot 10 % olje igjen i tanken. – De mindre villatankene rommer 800 – 3000 liter olje. Det betyr at når tanken slutter å virke, kan det være opp mot 300 liter olje igjen i tanken. Det er en betydelig mengde å få lekkende ut i hagen, forklarer han.
En tank som tas ut av bruk, skal alltid tømmes og rengjøres for å forhindre lekkasje – uansett. En oljelekkasje er skadelig for både helse – og miljø. Det er du som eier som blir holdt ansvarlig for konsekvensene. Det hjelper ikke at du trodde tanken var tom.

God økonomisk støtte til fjerning av oljetank

Du kan i hele 2019 søke om støtte fra Enova til å fjerne oljetanken, selv om støtten nå er halvert fra i fjor. Du kan få inntil 3000 kroner hvis du fjerner parafintank og oljekamin. Ved oljefyr og oljetank (vannbåren varme) kan du få 10.000 kroner i støtte. Støtten forutsetter at du installerer en miljøvennlig varmekilde, for eksempel en varmepumpe. Det finnes støtteordninger for installasjon av nye oppvarmingssystemer. Du kan lese mer om alternative oppvarmingssystemer her.
Fra 2020 får du ikke lenger støtte til å fjerne oljetanken.

Prisen for å fjerne en oljetank varierer. – Dette kommer helt an på hvor mye kunden ønsker å gjøre av egeninnsats, forteller Trondsen. – Vi i Norva24 kan gjerne gjøre hele jobben med å grave, rengjøre, fylle med pukk eller fjerne oljetanken. Dette koster fra 20.000 – 30.000 kroner. Men kunden kan også gjøre det meste selv, alt utenom rengjøring og transport av oljen – det må gjøres av fagfolk. Da trenger det ikke koste mer enn 6.000 – 7.000 kroner.

Forsvarlig tømming av farlig avfall

Alle tanker skal rengjøres fullstendig, og farlig avfall som parafin- og fyringsolje skal håndteres av en kyndig person med dokumentert opplæring på fagfeltet. Når en tank leveres til et avfallsmottak, skal det alltid medfølge et sertifikat – som sikrer og dokumenterer forsvarlig håndtering. Sertifikatutsteder skal være registrert hos arbeidstilsynet.

  • Alle tanker må rengjøres før de graves opp. Her ser vi dessverre mye rart. Folk som bruker gravemaskiner og bare napper opp tanker fulle av parafin eller olje, før de legges i hagen. hvor de rengjøres. Eller i verste fall, bare fraktes bort på en henger med alt innhold, sier Trondsen.

Alle oljetanker vil med tiden lekke

Selv om støtteordningen faller bort, er det viktig å fjerne all oljen som ligger i tanken. Aller helst bør du fjerne hele tanken etter rengjøring. Alle nedgravde oljetanker vil før eller siden lekke. En ståltank vil ruste, og en glassfibertank (GUP) vil bli sprø i plasten og sprekke. I begge tilfeller vil innholdet lekke ut. I tillegg vil påfyllingsrøret ruste og forsvinne etterhvert. Konsekvensen av at dette røret forsvinner, er at tanken fylles opp med vann – og olja flyter opp og forsvinner ut naturen.
Ekspertens siste råd til alle oljetankeiere, er å sjekke tanken – selv om anlegget ikke virker lenger. – Vit at den ikke inneholder olje, ikke tro. Og fjern tanken mens du enda får støtte, avslutter Trondsen.
Lurer du på hvorfor vi skal bli oljefrie, kan du lese mer om både det og fjerning av oljetanker her.