Stadig tilsig av nye oppdrag medfører behov for arbeidsglade operatører!