Vi har siden etableringen i 1997 hatt som hovedformål å alltid kunne tilby den beste service, og de beste løsninger for kunden.

Dette skal vi oppnå med å inneha det beste utsyr markedet kan tilby, sammen med høyt kvalifisert personell.

Vi har mer en 20års erfaring i denne forholdsvis «nye» bransjen, og noen av oss har vært med siden «pionertiden». På denne tiden har det vært en stor utvikling av utstyr/produkter. Fortløpende utvikles det nytt utstyr og stadig nye produkter.

Det stilles stadig strengere krav til miljøvennlige løsninger i forbindelse med avløpssanering, og vi vil være en sterk bidragsyter til dette gjennom vårt arbeid.

Vi har pr. idag en stadig økende kundemasse, både innen private husholdninger, gårdeiere, forsikringsbransjen, off. institusjoner, forsvaret, kommuner, rørleggerbedrifter med mer

Norva24 Bergen Rørinspeksjon holder til i Loddefjord i Bergen og vår lokale tilstedeværelse er viktig for å kunne yte den beste service ovenfor alle våre kunder. Samtidig er vi stolte over å ha blitt en del av Norva 24 – som gjør at vi kan tilby våre kunder enda flere tjenester og enda bedre service.

bubble

Ring oss på +47 55 93 37 00