I Trøndelag, der er det vi som hjelper. Gjennom snart 50 år har vil stilt opp for kommuner, næringsliv og private. Våre oransje biler er et velkjent syn på veiene i regionen, på vei til og fra små og store oppdrag.

Når det er behov for tømming av septiktanker, sandfang og fettutskillere, så er det oss du skal kontakte. Det er oss du skal kontakte også når tette avløp skal spyles, når det er tid for rørinspeksjon eller når det er behov for oppsamling av våte eller tørre masser med sugebil.

Vi har også en kompetent og produktiv avdeling som leverer feietjenester.

Miljøarbeid i praksis – hver dag

Miljøarbeidet er en viktig del av hverdagen. Våre tjenester er viktige bidragsytere til et grønnere samfunn, i tillegg til at de er helt nødvendige for at samfunnet skal gå rundt.

Mye av verktøyet og utstyret vi bruker er tungt og kraftig, og krever elektrisk energi eller drivstoff. Norva24 er en familie av selskaper og avdelinger som arbeider hardt og seriøst med å finne den gode balansen. Jobben må utføres, og vi blir stadig bedre på å gjøre den på en miljøvennlig og energieffektiv måte.

Vi i Norva24 Kjelsberg Transport tilbyr et spekter av grønne tjenester. Gjennom disse hjelper vi våre kunder til å bli grønnere, og å bidra til et mer bærekraftig samfunn. En viktig del av vårt arbeid er å skape enda flere slike tjenester, og ikke minst gjøre tjenestene vi har enda mer miljøvennlige.

Rent og ordentlig etter tømming og spyling

Vi har høy kompetanse og lang erfaring på tømming av de fleste typer innhold og masser. Våre medarbeidere er dyktige på høytrykksspyling av de fleste typer flater og rørledninger. Jevnlig rengjøring er helt avgjørende i drift og vedlikehold av bygg, utendørs arealer og avløpsrør.

Våre dyktige medarbeidere innen rørtjenester kan hjelpe deg med rørinspeksjon i alt av anlegg under bakken eller under betongen i kjelleren. Rør har begrenset levetid. Anlegg bygget på 50-, 60- og 70-tallet har ofte ulike typer driftsutfordringer ved seg. Med en rørinspeksjon finner vi raskt og effektivt årsaken. Om det lekker eller avløpet er tett, og ikke minst hvor problemet sitter.

Husk også at det ikke alltid er nødvendig å grave dype grøfter for å fornye gamle ledninger. Moderne rørfornying gjøres uten graving, der vi i Norva24 hjelper kunden med å etablere en ny ledning i eksisterende trasé.

Vinteren kan være kald i Midt-Norge. Dersom en rørledning fryser, så sørger vi for effektiv og miljøvennlig opptining av rørene.

Trygg håndtering av farlig avfall

Som miljøbedrift tar vi oss også av farlig avfall. Her er det kunden som besitter avfallet, og vi som transportør er underlagt strenge nasjonale forskrifter. Vi sørger for trygg fjerning, håndtering og deponering av avfall som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Med spesialbygde biler fjerner vi forurensede masser som skal deklareres til godkjente avfallsmottak.

Kvalitet, sikkerhet og sertifisering

Én ting er å si at vi er gode på kvalitet, presisjon, bærekraft og sikkerhet. Hos oss har vi det også dokumentert og sertifisert. Norva24 Kjelsberg Transport er ISO-sertifisert etter ISO 9001 og 14001. Vi er godkjent og kvalifisert i de fleste anbudsprotaler.

Industri, øvrig næringsliv og kommuner har mange regler og forskrifter å forholde seg til for å oppfylle dagens miljøkrav. Vi leverer et bredt spekter av industritjenester. Våre medarbeidere har lang erfaring med effektiv gjennomføring av vedlikeholdsrutiner. Ved å bruke oss kan du være trygg på å unngå unødvendig driftsstans.

Vi har en moderne bil- og maskinpark. Dyktige fagfolk sørger for å løse kundens utfordringer. Uansett om du er hus- eller hytteeier, styreleder i et borettslag, kommunalteknisk leder i en kommune eller bedriftsleder. Vi hjelper alltid. Som en del av et stort konsern har vi ressursene som kreves for ethvert oppdrag.

Familie og tradisjon hos Norva24 Kjelsberg Transport

Kjelsberg Transport feiret 45 års jubileum i 2021. I alle disse årene har vi vært en viktig hjelper for kommuner i distriktet. Melhus kommune har for eksempel flere ganger tildelt oss sin næringspris. Det er en høyt verdsatt markering overfor våre kunnskapsrike og produktive medarbeidere.

Vi er en familiebedrift med solide tradisjoner. Som en del av Norva24-familien er vi enda sterkere. De oransje bilene er et velkjent syn på veien i Trondheim og regionen rundt. Vi har bygget hele vår virksomhet på å finne gode løsninger for kundene, og å yte god service.

Vår base er i effektive lokaler i Melhus, litt sør for Trondheim. Herfra dekker vi hele Midt-Norge med våre tjenester. Har du behov for akutt hjelp utenfor kontortid? Ring vår vakttelefon: 91884123. Vi er tilgjengelig 24-7 – 365 dager i året. Du kan stole på oss.

Vi hjelper alltid.

 

bubble

Ring oss på 91 88 41 23

Ekstraordinært pristillegg

Kjære kunde!

I lys av den eskalerende og kraftige økningen i råvarepriser, ser vi oss dessverre nødt til å innføre et midlertidig tillegg.
Vi har over en tid vurdert marked for å mulig unngå denne situasjonen men vi ser pr nå ingen positiv utvikling.

Gjeldende fra 01. mai vil det innføres et tillegg på 2.5 % på fakturert beløp.

Nivået vil vurderes løpende fremover.