Miljøservice ble etablert i 1989 med hovedkontor i Stryn, og tilbudt tjenester innen innsamling, transport og behandling av slam fra septiktanker og renseanlegg.

I 2015 ble den ærverdige bedriften en del av Norva24 konsernet, med navneskifte til Norva24 Miljøservice, og med ønske om å utvide tjenestespekteret og markedsområdet.

I 2020 har vi styrket vår posisjon på Nordvestlandet og etablert egen avdeling i Ålesund, med et bredt spekter av kommunaltekniske tjenester;

  • Slamtømming
  • Sandfang
  • Fettutskillere
  • Oljeutskillere
  • Spyling av rør/kummer
  • Åpning av rør (spyledyser, rotkutter etc)
  • Rør inspeksjon (stakekamera til enkle oppdrag og TV – traktor for større oppdrag)

Norva24 Miljøservice har totalt ca 70 medarbeidere. Den merkantile ledelsen for både Stryn og Ålesund er lokalisert til Stryn. 40 operatører er tilknyttet avdelingen i Stryn, og i Ålesund er det foreløpig fem sjåfører og operatører

De oppdrag vi ikke selv har utstyr og kompetanse for leier vi inn av våre partnere i konsernet. «Vi hjelper alltid» skal så absolutt være målsettingen også i vårt distrikt.

Derfor har også våre avdelinger vakttelefon der vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet hver eneste dag gjennom hele året. Vi har fokus på å levere kvalitet i alle ledd av prosessen, slik at kundene våre får akkurat litt mer enn forventet!.