Miljøservice ble etablert i 1989 med hovedkontor i Stryn, og tilbyr tjenester innen innsamling, transport og behandling av slam fra septiktanker og renseanlegg.

I 2015 ble den ærverdige bedriften en del av Norva24 konsernet, med navneskifte til Norva24 Miljøservice, og med ønske om å utvide tjenestespekteret og markedsområdet.

I 2020 har vi styrket vår posisjon på Nordvestlandet og etablert egen avdeling i Ålesund, som i tillegg til avdelingen i Stryn, leverer  et bredt spekter av kommunaltekniske tjenester;

  • Slamtømming
  • Sandfang
  • Fettutskillere
  • Oljeutskillere
  • Spyling av rør/kummer
  • Åpning av rør (spyledyser, rotkutter etc)
  • Rør inspeksjon (stakekamera til enkle oppdrag og TV – traktor for større oppdrag)

Norva24 Miljøservice har totalt ca. 70 medarbeidere. Den merkantile ledelsen for både Stryn og Ålesund er lokalisert til Stryn.

De oppdrag vi ikke selv har utstyr og kompetanse for leier vi inn av våre partnere i konsernet. «Vi hjelper alltid» skal så absolutt være målsettingen også i vårt distrikt.

Derfor har også våre avdelinger vakttelefon der vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet hver eneste dag gjennom hele året. Vi har fokus på å levere kvalitet i alle ledd av prosessen, slik at kundene våre får akkurat litt mer enn forventet!.

Vi er tilgjengelig 24/7 – 365 dager i året!

Du kan stole på oss – vi hjelper alltid!

bubble

Ring oss på 57 87 46 66