Veldig mye har skjedd siden Ringerike Septikservice (nå Norva24 Ringerike septikservice) ble etablert i 1961, hvor vi startet opp med septiktømming med selvbygde tankbiler.
Norva24 Ringerike Septikservice har i dag stort og moderne hovedkontor på Kilemoen i Hønefoss, med avdelingskontorer i Drammen og på Hadeland, og dekker hele Østlandet med våre tjenester, og blitt en del av Norva24.

Vi åpner tette kjøkkenavløp, tømmer sandfang, suger opp alt av våte og tørre masser, tiner frosne rør, foretar rørinspeksjon og rørfornyer, tømmer og sanerer private fyringstanker, fjerner farlig avfall, henter spillolje og tømmer oljeutskillere. I 2016 styrket vi vårt tjenestespekter ytterligere, når vi inngikk et samarbeid med Vann og Rørservice. Kaare Aaby etablerte Vann og Rørservice i 1996, og har gjennom kvalitativt godt arbeid over tid, etablert en sterk posisjon i VA-miljøet i Norge.

Vår lokale tilstedeværelse er viktig for å kunne yte den beste service ovenfor alle våre kunder. Samtidig er vi stolte over å ha blitt en del av Norva24 – som gjør at vi kan tilby våre kunder enda flere tjenester og enda bedre service.

Har du akutt behov utenfor ordinær kontortid – ikke nøl med å ringe vår vakttelefon!
Vi er tilgjengelig 24/7 – 365 dager i året!

Du kan stole på oss – vi hjelper alltid!

bubble

Ring oss på 32 17 13 90