Lang fartstid
Vi har vært i bransjen i over 30 år og har opparbeidet oss solid kompetanse innen et bredt spekter av tjenester for kommuner, næringsliv og privatmarked. Vi står til tjeneste for alt fra private, boligbyggerlag, borettslag, industri, bensinstasjoner, rørleggere, og entreprenører og mange andre bransjer. Den brede kundesammensetningen har bidratt til å gi oss unik kompetanse på mange områder.

Nye topp moderne lokaler på Måna
I april 2021 flyttet vi som første bedrift inn i nye flotte og moderne lokaler på Måna i nye Frogn Næringspark. Her ligger vi strategisk plassert ved riksvei 23, rett før nedkjøringen til Oslofjordtunellen på Drøbak-siden. Herfra vil vi nå betjene alle våre kunder i Oslo med omland. Tidligere hadde vi avdelinger på Fagerstrand på Nesodden og ved Vinterbro i Ås kommune. Nå er alt samlet på ett sted ved vårt flotte ny-anlegg med alle fasiliteter som en ledende aktør innen kommunalteknikk kan ønske seg.

Miljøet i fokus – hver eneste dag
Miljøarbeidet er en viktig del av hverdagen. Våre tjenester er viktige bidragsytere til et grønnere samfunn, i tillegg til at de er helt nødvendige for at samfunnet skal gå rundt. Mye av verktøyet og utstyret vi bruker, krever likevel mye energi og drivstoff. Det er derfor viktig å finne den gode balansen. Jobben må utføres, men vi skal bli enda bedre på å gjøre det på en miljøeffektiv måte. I Norva24 har vi mange grønne tjenester. Disse hjelper våre kunder å bli grønnere, som igjen bidrar til et mer bærekraftig samfunn. En viktig del av vårt arbeid er å skape enda flere slike tjenester, og ikke minst gjøre tjenestene vi har enda grønnere.

Bredt tjenestespekter
Det er oss du skal kontakte når det er behov for tømming av septiktanker, sandfang, fettutskillere eller oppsamling av våte eller tørre masser. Vi har et bredt tjenestespekter innen rørtjenester, alt fra spyling av tette avløp, lekkasjesøk, trykkprøving, tetthetskontroll, rørinspeksjon og rørfornying.  Ved å foreta en rørinspeksjon finner vi raskt og effektivt årsaken til problemene, om det skulle være en lekkasje eller avløpet er tett. Husk at det ikke bestandig er nødvendig å grave dype grøfter for å fornye gamle ledninger. Moderne rørfornying er gravefritt og vi hjelper deg med å etablere ny ledning i eksisterende trasè. Dersom det på vinteren skulle oppstå frostproblemer sørger vi for opptining av rørene.

Industritjenester
Industri og øvrig næringsliv
har mange regler og forskrifter å forholde seg til for å oppfylle dagens miljøkrav. Vi leverer et bredt spekter av industritjenester for å unngå unødvendig driftsstans hos kunden, og våre medarbeidere har lang erfaring med effektive gjennomføringer av vedlikeholdsrutiner.  Du kan være trygg på at Norva24 Øst alltid hjelper deg på en best mulig måte.

Farlig avfall
Som miljøbedrift tar vi oss også av farlig avfall. Her er kunden som besitter avfallet og vi som transportør underlagt strenge nasjonale forskrifter. Vi sørger for trygg deponering og fjerning av avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Med våre spesialbiler fjerner vi forurensede masser som skal/må deklareres til godkjente avfallsmottak. Vi har de nødvendige konsesjoner for behandling av farlig avfall, og sanerer og fjerner oljetanker.

Spesialutstyr
Som en av få aktører i markedet har vi flere vakuumgravere, som benyttes der gravemaskin ikke kommer til på grunn av kabler, rør, og vanskelig fremkommelighet. Vi har topp moderne utstyr og en rekke andre spesialbiler, som sikrer at vi raskt og effektivt løser de aller fleste problemer innen rør, tank og grunn døgnet rundt. Du kan lese mer om tjenestene våre her.

ISO-sertifisert
Å være en del av en større organisasjon sikrer at vi har ressurser og kompetanse til å etterleve alle offentlige lovpålagte krav i bransjen. Norva24 Øst ble ISO-sertifisert i 2019 innenfor ISO 9001/14001, og er godkjent og kvalifisert i de fleste anbudsportaler.

Bemannet vakttelefon døgnet rundt
Ved akutte situasjoner er det kritisk å få rask hjelp for å løse problemet og eventuelt begrense skadene. Norva24 Øst har til enhver tid folk på jobb som er klare til å rykke ut for å hjelpe deg på kort varsel. Vi er tilgjengelige på vår vakttelefon 24/7 – 365 dager i året. Ved større oppdrag har vi de ressursene som trengs i løpet av meget kort tid. Vårt motto er «Vi hjelper alltid», og som en del av et stort konsern har vi de ressursene som kreves for ethvert oppdrag.

Vakttelefon: 22 30 00 37

 

 

 

bubble

Ring oss på 22 30 00 37

Ordinær prisregulering

Kjære kunde!

Gjeldende fra 01. januar reguleres veiledende priser % iht SSB 12535 Totalkostnadsindeks for lastebiltransport- Alle transporttyper.