Vi har vært i bransjen i over 100 år og har opparbeidet oss solid kompetanse innen et bredt spekter av tjenester for kommuner, næringsliv og privatmarked. Det er oss du skal kontakte når det er behov for tømming av septiktanker, sandfang, fettutskillere eller oppsamling av våte eller tørre masser.

Firmanavnet vårt forteller
deg at vi er eksperter på ulike typer spyling. Jevnlig rengjøring er helt avgjørende når det kommer til vedlikehold av bygg, uteplasser og avløpsrør.
Vi er eksperter på høytrykkspyling og spyler de fleste flater. Det kan være vask av parkeringsplass, tunnel, fasadevask eller takvask. Vi har også brønnservice, hvor vi bruker vann som verktøy. Jevnlig rengjøring er helt avgjørende for godt vedlikehold av bygg, uteplasser og avløpsrør.

Våre dyktige medarbeidere
innen rørtjenester kan hjelpe deg med oversikt over alt som ligger gjemt under bakken eller under betongen i kjelleren. Rør har også begrenset levetid. Ved å foreta en rørinspeksjon finner vi årsaken til problemene om det skulle være en lekkasje eller avløpet er tett. Husk at det ikke lenger er nødvendig å grave dype grøfter for å fornye gamle ledninger. Moderne rørfornying er gravefritt. Vi hjelper deg med å etablere ny ledning i eksisterende trasè.
Vi utfører også trykkprøving, tetthetskontroll og lekkasjesøk for å forhindre innlekking og utlekking av ledninger. Dersom det skulle oppstå frostproblemer sørger vi for opptining av rørene.

Som miljøbedrift
tar vi oss også av farlig avfall. Her er det strenge forskrifter, og vi sørger for trygg deponering og fjerning av avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Vi har god kompetanse innen tømming av oljeutskillere og fettutskillere. Med våre spesialbiler fjerner vi også forurensede masser Vi fjerner også slam, jord, grus og annet avfall som inneholder oljerester.

ISO-sertifisert
Fordi vi er en del av en større organisasjon sikrer at vi har ressurser og kompetanse til å etterleve alle offentlige lovpålagte krav i bransjen. Norva24 Spyleteknikk er ISO-sertifisert innenfor ISO 9001/14001, og er godkjent og kvalifisert i de fleste anbudsportaler.

Industri og øvrig næringsliv
har mange regler og forskrifter å forholde seg til for å oppfylle statlige miljøkrav. Like viktig er det å unngå driftsstans i produksjonen. Derfor har vi et bredt spekter av industritjenester for å unngå unødig driftsstans. Våre medarbeidere har lang erfaring med effektive gjennomføringer av vedlikeholdsrutiner.  Du kan derfor være trygg på at Norva24 Spyleteknikk alltid hjelper deg på en best mulig måte.

Vi har en moderne maskinpark
og dyktige fagfolk som sørger for at du får løst dine utfordringer. Ta gjerne kontakt med oss enten du er hytteeier, styreleder i et borettslag, kommunalteknisk leder i en kommune eller bedriftsleder. Vårt motto er «Vi hjelper alltid», og som en del av et stort konsern har vi de ressursene som kreves for ethvert oppdrag.

Vi holder til i moderne lokaler
på Nordre Fokserød i Sandefjord. Vi dekker hele Vestfold med våre tjenester. Har du akutt behov utenfor ordinær kontortid kan du ringe vår vakttelefon 33 31 82 30! Vi er tilgjengelig 24/7 – 365 dager i året!  Du kan stole på oss – vi hjelper alltid!