Vi har vært i bransjen i over 100 år og har opparbeidet oss solid kompetanse innen et bredt spekter av tjenester for kommuner, næringsliv og privatmarked. Det er oss du skal kontakte når det er behov for tømming av septiktanker, sandfang, fettutskillere, spyling av tette avløp eller oppsamling av våte eller tørre masser.

Miljøet i fokus – hver eneste dag
Miljøarbeidet er en viktig del av hverdagen. Våre tjenester er viktige bidragsytere til et grønnere samfunn, i tillegg til at de er helt nødvendige for at samfunnet skal gå rundt. Mye av verktøyet og utstyret vi bruker, krever likevel mye energi og drivstoff. Det er derfor viktig å finne den gode balansen. Jobben må utføres, men vi skal bli enda bedre på å gjøre det på en miljøeffektiv måte. I Norva24 har vi mange grønne tjenester. Disse hjelper våre kunder å bli grønnere, som igjen bidrar til et mer bærekraftig samfunn. En viktig del av vårt arbeid er å skape enda flere slike tjenester, og ikke minst gjøre tjenestene vi har enda grønnere.

Firmanavnet vårt forteller
deg at vi har god kompetanse på ulike typer høytrykkspyling og spyler de fleste type flater. Jevnlig rengjøring er helt avgjørende når det kommer til vedlikehold av bygg, uteplasser og avløpsrør.

Våre dyktige medarbeidere
innen rørtjenester kan hjelpe deg med oversikt over alt som ligger gjemt under bakken eller under betongen i kjelleren.  Rør har begrenset levetid, mange etablert helt tilbake til 1950-60-70 tallet. Ved å foreta en rørinspeksjon finner vi raskt og effektivt årsaken til problemene, om det skulle være en lekkasje eller avløpet er tett. Husk at det ikke bestandig er nødvendig å grave dype grøfter for å fornye gamle ledninger. Moderne rørfornying er gravefritt og vi hjelper deg med å etablere ny ledning i eksisterende trasè. Dersom det på vinteren skulle oppstå frostproblemer sørger vi for opptining av rørene.

Som miljøbedrift
tar vi oss også av farlig avfall. Her er kunden som besitter avfallet og vi som transportør underlagt strenge nasjonale forskrifter. Vi sørger for trygg deponering og fjerning av avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Med våre spesialbiler fjerner vi således forurensede masser som skal/må deklareres til godkjente avfallsmottak.

ISO-sertifisert
Fordi vi er en del av en større organisasjon har vi ressurser og kompetanse til å etterleve alle offentlige lovpålagte krav i bransjen. Norva24 Spyleteknikk er ISO-sertifisert innenfor ISO 9001/14001, og er godkjent og kvalifisert i de fleste anbudsportaler.

Industri og øvrig næringsliv
har mange regler og forskrifter å forholde seg til for å oppfylle dagens miljøkrav. Vi leverer et bredt spekter av industritjenester for å unngå unødvendig driftsstans hos kunden, og våre medarbeidere har lang erfaring med effektive gjennomføringer av vedlikeholdsrutiner.  Du kan være trygg på at Norva24 Spyleteknikk alltid hjelper deg på en best mulig måte.

Vi har en moderne maskinpark
og dyktige fagfolk som sørger for at du får løst dine utfordringer. Ta gjerne kontakt med oss enten du er hytteeier, styreleder i et borettslag, kommunalteknisk leder i en kommune eller bedriftsleder. Vårt motto er «Vi hjelper alltid», og som en del av et stort konsern har vi de ressursene som kreves for ethvert oppdrag.

Vi holder til i moderne lokaler
på Nordre Fokserød i Sandefjord og vi dekker hele Vestfold med våre tjenester. Har du akutt behov utenfor ordinær kontortid kan du ringe vår vakttelefon 33 31 82 30! Vi er tilgjengelig 24/7 – 365 dager i året!  Du kan stole på oss – vi hjelper alltid!

 

bubble

Ring oss på 33 31 82 30

Ordinær prisregulering

Kjære kunde!

Gjeldende fra 1. januar er våre veiledende priser regulert etter SSB statistikker innenfor våre tjenesteområder.