I Norva24 leverer vi tjenester som bidrar til et grønnere samfunn. I tillegg jobber vi med å utvikle nye grønne tjenester. Teknologi, metode og samarbeidspartnere er viktige stikkord. Dette er et spennende arbeid som i stor grad vil påvirke hele vår virksomhet og drift i fremtiden – og bidra til at vi kan sette stadig grønnere spor.

Vi rørfornyer gamle og dårlige rør for å hindre lekkasjer, benytter mobil avvanning-teknologi for å spare transport, benytter recycler-teknologi for å spare vann osv.

RØRFORNYING

Nye rør etableres på innsiden av de gamle.

 • Hindrer lekkasjer ut i naturen
 • Unngår graving, og verner natur og bygg
 • Unngår unødvendig tungtrafikk

 

Les mer om Rørfornying

RECYCLING (spylebil med vanngjenvinning)

Gjenvinningsbilen renser vannet som suges opp, slik at vannet kan brukes igjen og igjen.

 • Sparer mye kjøretid
 • Sparer verdifullt vann (1 million liter vann årlig sammenlignet med vanlig spylebil)
 • Reduserer drivstoff-forbruk og støyutslipp.

 

Les mer om Recycling

KOMPOSTERING

På vårt kompostanlegg benyttes rankekompostering der slam gjøres om til flott, kompakt og steinfri jord.
Dette skjer i tre steg:

1. Nedbryting av organisk stoff
2. Etterkompostering (6 måneder)
3. Jordproduksjon

 

Les mer om Kompostering

DUSTEX STØVBINDING

Dustex er en effektiv og svært miljøvennlig behandling av grusveier. Middelet er basert på naturens eget bindemiddel, lignin.

 • Binder grusen
 • Reduserer støvplagene
 • Styrker toppdekket på veien
 • Gir mindre belastning på naturen

 

Les mer om Dustex

MOBIL AVVANNING

Vannet siles ut fra slammet, slik at det kun blir 20% tørrstoff igjen – som transporteres til mottak.

 • Sparer kjøretid ved at vannmengden reduseres med ca. 90%.
 • Redusert drivstoff-forbruk, støyutslipp og belastning på veinettet.
 • Gir mindre belastning på renseanlegg med begrenset kapasitet

 

Les mer om Mobil avvanning