I Norva24 leverer vi tjenester som bidrar til et grønnere samfunn. Vi rørfornyer gamle og dårlige rør for å hindre lekkasjer, benytter mobil avvannings-tekonologi for å spare transport, benytter recycler-teknologi for å spare vann osv. Vi har som mål å videreutvikle våre tjenester til det beste for miljøet. I tillegg jobber vi med å utvikle nye grønne tjenester. Teknologi, metode og samarbeidspartnere er viktige stikkord. På den måten kan vi bidra til at våre samarbeidspartnere blir enda mer miljøeffektive. Dette er et spennende arbeid som i stor grad vil påvirke hele vår virksomhet og drift i fremtiden – og bidra til at vi kan sette stadig grønnere spor.

Noe av det vi jobber med

Levere FLERE grønne tjenester

Hva betyr dette i praksis?

 • Grønne tjenester er synlige for kunden og våre ansatte
 • Vi videreutvikler vår metodikk og utnytter teknologi for å levere mer miljøvennlig innenfor eksisterende tjenester
 • Vi tar i bruk ny teknologi for å minimere svinn og optimalisere vedlikehold
Utvikle NYE grønne tjenester

Hva betyr dette i praksis?

 • Vi er nysgjerrige på kundens behov og utfordringer
 • Vi involverer kunden for å kartlegge behov for tjenester
 • Vi er oppdatert på nyeste teknologi og hvordan den kan skape miljøgevinster
 • Vi legger ressurser i å utvikle og teste nye løsninger
 • Vi har prosjekter i samarbeid med studenter og forskningsmiljø
Hjelpe kunden til å velge miljøvennlig

Hva betyr dette i praksis?

 • Vi må gjøre det enkelt å velge grønt for kunden
 • Vi har kunnskap om tjenestene og miljøgevinstene
 • Vi har dokumentasjon til kunden som gir verdi i deres miljørapportering
 • Vi bidrar med grønn kompetanse i anbudsprosesser