I Norva24 vil vi alltid være avhengig av å bruke energi og drivstoff for å kunne utføre tjenestene våre. Det er viktig for oss å hele tiden se etter alternative og mer miljøvennlige løsninger. Men vi kan utgjøre en forskjell blant annet ved å endre rutiner og holdninger. Vi legger mye ressurser i vårt miljøarbeid, blant annet gjennom dedikerte ansatte som arbeider med potensielle miljømessige forbedringer, kartlegginger, målinger og ambisjoner. Dette arbeidet vil i stor grad påvirke hvordan våre spor vil se ut i fremtiden.

Redusere vårt energiforbruk

Hva betyr dette i praksis?

 • Vi slår av utstyr, datamaskiner, kompressorer, lys og andre systemer når et rom forlates
 • Vi følger anvisning for vedlikehold for å sikre holdbarhet på utstyr
 • Vi bruker energieffektive lyspærer
 • Vi har dag/natt temperaturer i bygg og optimaliserer klimaanlegg
 • Vi kildesorterer og resirkulerer
Redusere vårt drivstoff-forbruk

Hva betyr dette i praksis?

 • Vi slår av motor og annet utstyr når ikke det er i bruk, og unngår unødvendig tomgangskjøring
 • Vi kjører miljøeffektive og oppsatte ruter for å redusere kjørelengder
 • Vi kjører defensivt og økonomisk
 • Vi passer alltid på at det er riktig trykk i dekkene
 • Vi prøver alltid å sørge for riktig kapasitet på bil for å redusere antall turer
 • Vi benytter flåtestyring og optimalisering av kjøreruter
 • Vi utfører forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Vi optimaliserer bruk av maskiner og utstyr