Hvor galt kan det gå i et kommunalt VA-prosjekt? På Jarmyra i Bærum er ett av svarene. Kommunens besværlige separering kan være Norges dyreste spillvannsledning.

– Jarmyra separering er en del av kommunens kontinuerlige arbeid med å fornye vann- og avløpssystemer, samt tilpasning til klimaendringer og mer ekstremnedbør.

Det skriver Bærum kommune på sin egen webside om VA-prosjektet kommunen er i gang med. En eksisterende 800 avløpsledningen skal fornyes, og det skal åpnes en bekk langs Jarmyra.

Jarmyra separering

Prosjektet startet høsten 2020, og skulle etter planen vært ferdig for lengst. Slik gikk det ikke. Pr nå er planen å være ferdig neste sommer. På Hallingtreff i juni delte byggeleder Sigbjørn Seland og prosjektleder Ingvild Tørum fra kommunen noen av erfaringene fra et besværlig prosjekt.

Vann, avløp og kommunalteknikk er et viktig arbeidsområde for Norva24, som også var representert med driftskompetanse på Hallingtreff.

Ekstremt dårlige grunnforhold

– Her var det ekstremt dårlige grunnforhold. Det visste alle. Opptil en meter svanke på 800-ledningen gjorde at det ikke er mulig å strømpekjøre den. Hvis vi hadde hatt et samspill med entreprenøren, så hadde vi ikke gjort noen av de elementære feilene som ble gjort her, sa Sigbjørn Seland.

Åpenhjertig delte han erfaringene med en lyttende forsamling på Hallingtreff. Latterkulene kom tett, og bar tydelige tegn av at folk kjente seg igjen i beskrivelser av hva som kan skjære seg i et prosjekt.

Vi kan ikke brette ut alle detaljer her, men vi kan dele et eksempel:

– I slutten av januar begynte vi å legge rør. Ting begynte å synke med én gang. Da vi møttes til byggemøte tirsdag hadde det som ble installert før helgen sunket 4-5 centimeter. Det ble et hektisk byggemøte og full stopp. Alt måtte prosjekteres på nytt. Totalt har 18-20 rådgivere vært involvert. Det er kjempedyrt, og ingen hadde full oversikt. Det har vært en del smerte, humret Seland.

Norges dyreste spillvannsledning

Her måtte han vente til latterkula hadde gitt seg før han kunne fortsette.

– Vi skulle hatt premie for å bygge Norges dyreste spillvannsledning, humret prosjektleder Ingvild Tørum.

Her måtte også hun vente til latterkula hadde gitt seg før hun kunne fortsette.

Jarmyra i Bærum er beryktet for vanskelige grunnforhold, der setningsskader på bygninger i området er regel heller enn unntak. Her er det etter sigende ikke uvanlig at folk bygger ekstra trinn utenfor husene sine på grunn av den synkende bakken. Det som kan gå mot tittelen Norges dyreste spillvannsledning går gjennom dette området, og tett innpå bebyggelse.

– Folk har flyttet på hotell mens det ble spuntet forbi husene deres. Barnehagen ble flyttet på tre ukers varsel. Folk satt på hjemmekontor i koronatiden mens vi spuntet utenfor hjemmene dere. Alle har opplevd det som krevende, konstaterte Ingvild Tørum tørt til forsamlingen på Hallingtreff.

På ny måtte han vente til latteren stilnet.

Dårlig samspill

Hva den dyre spillvannsledningen har kostet? 135 000 kroner pr meter til nå.

Byggeleder Sigbjørn Seland mener kommunen som byggherre har vært for dårlig på samspill med entreprenør i prosjektet, og at det har vært en viktig årsak til problemene.

– Samspill er viktig. Alle kan litt, ingen kan alt. Hvis man sitter sammen og jobber med et prosjekt som dette, så er det en større mulighet for at det blir bra.

En viktig del av prosjektet har vært å gjenåpne en tidligere bekk til håndtering av overvann. Det ble (heller) ikke enkelt. Etter planen skulle bekken være to meter dyp. Også bekkeåpningen har gitt kommunen mye nyttige erfaringer.

– Men ingen hadde tenkt på grunnvannet. Bekken måtte fylles delvis opp igjen, og er nå 1,5 meter dyp. Det kom også reaksjoner på bekken fra lokalmiljøet. Den var tegnet inn, men folk hadde ikke skjønt omfanget. To meter dyp og seks meter bedre bekk bli lagt merke til. Nå har den lokale fotballklubben fått et nytt begrep på treninger og kamper: «Ball i bekken». Hvis det er noen som skal gjøre en bekkeåpning så er det bare å ringe, humret Sigbjørn Seland.

Tekst og foto: Jørn Søderholm