Basert på postnummeret hvor tjenesten ønskes utført blir henvendelsen sendt direkte til nærmeste Norva24 avdeling. NB! Etter normalarbeidstid mandag til fredag vil henvendelsen bli besvart snarlig førstkommende virkedag. Øyeblikkelige behov løses ved telefonhenvendelse til den enkelte avdelings døgnbemannede telefon.