Norva24 Øst har sikret seg fornyelse av en kontrakt der Oslo kommune, Vann- og avløpsetat, (VAV) vil benytte seg av tjenester der det er behov for vakuumgraver, supersuger og kombi-biler.  Kontraktsperioden er på tre år, med opsjon på ytterligere tre år, opplyser daglig leder i Norva24 Øst, Bjørn Tore Elstad.

Norva24 scoret best både på pris, kvalitet og miljø, der pris utgjorde 50 prosent, kvalitet 30 prosent og miljø 20 prosent av den totale vektingen.
I konkurranse med flere andre aktører klarte dermed Norva24 å videreføre det gode samarbeidet som ble innledet i 2016.  Fornyet kontrakt og fortsatt tillit fra VAV er den beste tilbakemeldingen på den jobben vi gjør, sier Elstad.

Mye infrastruktur
-Vi mener potensialet for å benytte vakuumgraver, supersuger og kombibiler er stort i en by som Oslo, og vi er overbevist om at VAV vil få stor glede av de tjenestene vi kan tilby gjennom denne avtalen.  Her er det mye infrastruktur under bakken som kan være utsatt for graveskader, og med en vakuumgraver eller supersuger minsker risikoen for skader i betydelig grad. Denne type graver med operatører som kjenner utstyret, utfører krevende oppdrag med stor grad av skånsomhet mot kabler og rør.

Graveskader
Det er ikke lenge siden det kom en samfunnsøkonomiske analyse av konsekvensene av graveskader på infrastrukturanlegg i grunnen. Den viste at graveskader i Norge koster 800 millioner kroner i året. Vår påstand er at graveskadene blir betydelig redusert ved å benytte seg av en vakuumgraver, spesielt i byer og tettbygde strøk der man er usikker på hva som egentlig befinner seg i grunnen. Det er dette VAV er oppmerksom på, og derfor ønsker denne type tjenester, slik vi ser det.

Proff samarbeidspartner
-VAV er en krevende men svært profesjonell samarbeidspartner. Her er det ryddighet i alle ledd og det blir satt klart definerte krav til oss. Det er med å løfte vårt selskap og vår bransje enda et hakk opp og fram. Vi har en rekke ulike kontrakter med kommunen, og dette er en inspirerende kunde for oss, sier Elstad videre.
Elstad legger ikke skjul på at det er viktig for Norva24 å ha Oslo kommune som en av sine referansekommuner. Her kommer våre tjenester og kompetansen til våre operatører til sin rett.
-Jeg er spesielt stolt over våre operatører som leverer våre tjenester hver dag ute i gater og på anlegg. De bidrar til at vi scorer høyt på alt som ikke har med pris å gjøre. Det ser vi ut fra tilbakemeldinger vi får fra våre kunder. Så gleder vi oss ekstra til å vise hva en vakuumgraver duger til.

– Vakuumgraving er svært effektivt der man eksempelvis kan punktgrave framfor å grave opp et større område. Med vakuumgraving kan man unngå å stenge en hel gate. Her kan vi klare oss med et hull ned mot èn kvadratmeter. Ved å benytte en vakuumgraver er det nødvendig med kun en bil, som både suger opp massene og som transporterer dem bort etter fullført jobb. Både lastebil og gravemaskin blir dermed overflødig. Det tror vi flere kommuner og entreprenører etter hvert er blitt klar over, sier Elstad til slutt.