Norva24 bidrar til kompetanseheving blant rørinspektører i Norge. To av landets mest erfarne inspektører, Trond Alm og Øivind Holskog, var blant foreleserne under det nylig avholdte operatørkurset i regi av Rørinspeksjon Norge, med fokus på private avløpsledninger og innvendig røropplegg.

Norva24 bidrar til kompetanseheving blant rørinspektører i Norge. To av landets mest erfarne inspektører, Trond Alm og Øivind Holskog, var blant foreleserne under det nylig avholdte operatørkurset i regi av Rørinspeksjon Norge, med fokus på private avløpsledninger og innvendig røropplegg.

Bildet: Tre av foreleserne, Peer Christian Nordby fra Olimb, sammen med Øivind Holskog og Trond Alm fra Norva24 samlet til venstre sammen med 25 operatører på kurset i regi av Rørinspeksjon Norge. Foto: Odd Borgestrand

I tillegg til de to foreleserne sendte Norva24 fire av sine operatører innen rørinspeksjon til kurset, der de etter en skriftlig eksamen og minimum seks måneders dokumentert praksis oppnår operatørbevis.

Viktige kurs
-Rørinspeksjon Norge sine kurs er svært viktig for å heve kompetansen på en rekke fagområder innen norsk vannbransje. Dessverre eksisterer det fortsatt ingen formell fagutdannelse for rørinspektører. Derfor må mye av utdanningen gjennomføres i form av solid praksis hos de enkelte selskapene og gjennom gode kurs i regi av Rørinspeksjon Norge, sier Trond Alm, som selv sitter i styret i det landsomfattende foreningen.

Det var stor interesse for kurset, som ble arrangert på Gardermoen. Opprinnelig var det satt av 20 plasser, men arrangørene klarte å presse inn 25 deltakere, og 11 operatører sto på venteliste. Det betyr trolig at Rørinspeksjon Norge setter opp et nytt kurs ganske snart, tror Trond Alm.
Det er fire år siden forrige gang dette kurset ble arrangert, og dermed var det et stort behov for et nytt og oppdatert kurs, mener Alm og Holskog.
-Det er en kjent sak at det norske ledningsnettet er i forfall, og det gjelder også det private nettet og innomhus røropplegg. Dermed ønsker rørinspeksjonsselskaper over hele landet å utvide sitt tjenestetilbud til også å gjelde innvendig røropplegg, sier leder i RIN, Peer Christian Nordby.

Mange temaer
Han var kursleder og hadde i tillegg med seg Øyvind Holskog og Trond Alm fra Norva24 og Arnt Olav Holm, tidligere Vestfold Vann, som forelesere. Morten Trevland fra Mortens Rørinspeksjon deltok med foredraget «over dørstokken», mens Øyvind Holskog tok for seg HMS og risiko. Det å gå inn i private hus, og hvordan man som operatør skal takle slike situasjoner, var en viktig del av kurset. Det er forskjell på forundersøkelser og tilstandskontroll ute i det offentlige nettet og inne i en privatbolig.  Dersom enkelte av aktørene i tillegg til rørinspeksjon vil satse mer på ledningsfornyelse vil det også bety behov for økt kompetanse.
Over to dager var det en rekke temaer som ble belyst. Nordby tok for seg VA-systemet i Norge med det kommunale og private ledningsnettet, eiendomsgrense-problematikken og historisk utvikling.

Forundersøkelser og tilstandskontroll
Rørinspeksjon med videokamera er den beste metoden for innsyn i selvfallsledninger. Det som blir observert skal rapporteres etter et standardkrav. Aktuelle observasjoner blir gjennomgått, og under kurset fikk deltakerne innføring i rapporteringshåndbok T-25, som er oversatt fra den svenske utgaven. Normalt spyles avløpsledningene før man kan foreta rørinspeksjonen.

-Spyling av innvendige avløpssystem er en stor utfordring, og dersom en operatør gjør en liten feil her kan det få store konsekvenser, sier Trond Alm. Her gjelder det å bruke riktig dyse og riktig trykk for å utføre spylingen på en skånsom, men effektiv måte. Under kurset var det også innføring i de mest brukte metoder for trasésøk, og gode tips fra erfarne operatører.

Bestillerkompetanse
Kurset rettet seg i første rekke mot operatører som arbeider med kvalitetskontroll av private vann- og avløpsledninger. Kurset var også lagt opp med tanke på medarbeidere tilknyttet Borettslag, boligsameier og andre private ledningseiere, kommunale saksbehandlere for private stikkledninger, VVS- og VA-rådgivere, rørleggere og entreprenører og representanter for forsikring og taksering.
Det viser seg imidlertid vanskelig å nå ut til grupper som ikke er direkte involvert i ulike sider av rørinspeksjonsoppgavene.
-For Rørinspeksjon Norge er det viktig at også disse gruppene setter av et par dager på kurs for å øke sin bestillerkompetanse, mener Trond Alm.

Kommunal forvaltning
Dagen for utskifting og fornyelse av ledningene vil alltid komme. Noen ledninger har lenger levetid enn andre, men ingen installasjoner har evig liv. Derfor er det smart å bygge nye ledninger for vann og avløp, som er godt tilrettelagt for utskifting og fornyelse. Normalt utøver kommunene myndigheten også overfor det private ledningsnettet. De forholder seg til en mengde lover og forskrifter. I kurset ble det derfor gitt henvisninger til rettledninger og aktuell litteratur om temaet. Det gis god orientering i eiendomsgrensen mellom private og kommunale ledninger, og et innblikk i hvordan dette forvaltes i norske kommuner. Med representanter fra kommuner og borettslag og rådgivere kunne vi oppnådd et enda mer spennende kurs, tror Trond Alm, som likevel sier seg svært godt fornøyd med nivået på årets kurs og ikke minst på det faglige nivået blant deltakerne.

 

 

Bestill her