-Norva24 er et utrolig spennende selskap, ogselskapets nye CEO, Tore S. Hansen gleder seg til å jobbe sammen med alle menneskene som lever og ånder for jobben sin i et konsern som hver dag vil leve opp til sitt motto «Vi hjelper alltid».

-Norva24 er et utrolig spennende selskap, og jeg gleder meg først og fremst til å jobbe sammen med alle menneskene som lever og ånder for jobben sin i et konsern som hver dag vil leve opp til sitt motto «Vi hjelper alltid».

Bildet: -«Vi hjelper alltid» er et kult og krevende slagord, mener nytilsatt CEO i Norva24, Tore S. Hansen. Foto: Odd Borgestrand

56-åringen Tore Stein Hansen er utdannet elektriker og elektroingeniør og har i tillegg BI-studier i økonomi og ledelse. 11.mars i år tiltrådte han som CEO i Norge. Han fikk jobben på grunn av sin brede yrkeserfaring innen ledelse og økonomi og dessuten sine personlige egenskaper.
Hjemme på Korsegården i Ås i Akershus deler han livet sitt med kona, og med hyppige besøk av en voksen datter, svigersønn og et barnebarn, men Tore S. er opprinnelig Oslogutt, med oppvekst på Grünerløkka og Stovner.

Allsidig bakgrunn
Han trekkes til både fag, ledelse og økonomi, og har opparbeidet seg lang og bred yrkeserfaring. Etter et år på yrkesskole fikk han allerede som 17-åring lærlingekontrakt i Siemens innen elektrikerfaget, og var i elektrikerfaget de neste sju årene.  Etter to år på teknisk fagskole fortsatte han i Siemens som prosjektleder i perioden 1989 til 1995. Etter hvert vokste det fram et sterkt ønske om å begynne med salg innen elektro og industri og senere også innen teknisk salg. Hansen var blant pionerene innen Smart-bygg og ble engasjert av Askerfirmaet Micro Matic, som implementerte denne typen systemer i Norge.

Lederjobber
Sin første lederjobb fikk han i elektrikerkjeden NorgesEliten, med pendlertilværelse mellom sitt daværende bosted på Lørenskog og arbeidsplass i Sarpsborg. Tilværelsen som ukependler holdt han ut i to år, og valgte å gå over til Hafslund Sikkerhet som installasjonssjef. Dette selskapet fanget opp mange av medarbeidere i IF Alarm, som etter ett år ble avviklet fordi morselskapet IF Forsikring slet i motbakke det året. Hansen havnet dermed i et selskap som var ekstremt salgsorientert. og med en kultur Hansen hadde problemer med å tilpasse seg i. Han ble etter et par år hentet inn i ABB-konsernet.  I 2007 fant Hansen seg godt til rette som leder for elektroavdelingen, og senere som teknisk sjef i ISS. Sju år senere, i 2014, lokket stillingen som regionsdirektør for Oslo-regionen i Bravida Norge AS. Dette var en region som vokste sterkt i omfang og omsetning. På fem år ble antallet avdelinger doblet fra sju til 14, og omsetningen økte fra 400 til 700 millioner kroner.  Her var det oppkjøp av flere bedrifter, han ansatte en rekke nye medarbeidere og jobbet mye med integrering og samordning av bedriftskultur.

Vekst og omstilling
Med denne bakgrunnen ble Hansen foretrukket som arvtager etter Jon Nesje som CEO for Norva24 i Norge.
-Norva24 passer meg ekstremt godt, fordi jeg trives i en organisasjon som er i vekst og omstilling. Jeg liker utfordringer der det handler om møte med mennesker som sammen skal bygge en felles kultur i et sammensatt konsern. Norva24 jobber daglig med samordning og struktur, samtidig som våre avdelinger skal ta vare på sin lokale identitet. Dette er utfordrende og spennende, og jeg gleder meg virkelig til å bidra i denne prosessen, sier Hansen.

Han begynte i stillingen som CEO i midten av mars, og har allerede rukket å besøke konsernets  norske avdelinger og satt seg inn i den enkelte avdelings status.
-Jeg har registrert en del kulturforskjeller, men samtidig er det også mye likt. Jeg har møtt utrolig mange flotte og engasjerte medarbeidere, og jeg er takknemlig for måten jeg er tatt imot på. Det har faktisk varmet, sier den ferske Norva24-lederen i Norge, og forsikrer at han også opplever god inkludering av den danske konsernsjefen Henrik Damgaard.
-Jeg vil gjerne være tett på lederne i de ulike avdelingene slik at vi kan få en felles eierskapsfølelse og forståelse av veien til målet. Det handler i stor grad om å gjøre hverandre gode og utnytte felles kompetanse til beste for hele konsernet. Alle kan ikke være best på alt, men til sammen har dette konsernet en svært bred og god kompetanse innen kommunaltekniske oppgaver og ulike industritjenester.

Viktig samfunnsrolle
-Jeg har alltid vært teknisk interessert, og det første møtet med Norva24 sitt brede spekter av kommunalteknikk og industrielle tjenester har gjort meg enda mer bevisst på hvor viktig samfunnsrolle dette konsernet egentlig har.
-Vi driver i et fascinerende fagområde og det er på høy tid at dette blir løftet fram i det offentlige rom.  Uten våre tjenester stopper jo samfunnet opp. Det er ikke så mange som tenker over hvor mye som skal til for å holde samfunnet i gang. Vi gjør en grunnleggende jobb som nettopp holder hjulene i gang.

De gode historiene
-Derfor er det viktig at vi får fram de gode historiene fra vår hverdag.
Hansen trekker fram et eksempel der beboere i et rekkehus applauderte en operatør da han hadde utført jobben med å spyle opp en avløpsledning og de igjen kunne benytte toalettet.
Norva24 opererer med slagordet «Vi hjelper alltid», og Hansen mener dette er et godt, sterkt og svært forpliktende slagord.
-Jeg registrerer at våre medarbeidere er både stolte og svært bevisst på å leve opp til dette slagordet. Er det noe vi i Norva24 gjør hver eneste dag så er det jo nettopp å hjelpe privatpersoner, kommuner og næringsliv med å løse utfordringer.
Det er dessuten avgjørende at våre fagområder i langt sterkere grad kommer på det politiske sakskartet. Vi jobber mye med den usynlige delen av norsk infrastruktur.  De siste årene er det gjort en god jobb for å synliggjøre behovet for fornyelse av vann- og avløpsnettet i Norge. Den jobben må fortsette. Dessuten må vi få et enda bedre lovverk i kampen for miljøet, mener Hansen.

Vil fortsette veksten

Norva24 har ekspandert kraftig siden starten for fem år siden, og er nå Nordens største innen sine fagområder. Fortsatt er det noen «hvite hull» også på Norgeskartet, og disse hullene skal lukkes. Det inkluderer områder både på Østlandet, Vestlandet og nordover mot Trøndelagsfylkene.
Konsernet kan vise til gode resultater og har dermed en solid grunnmur å bygge videre på.  Hansen mener noe av det aller viktigste for ham i startfasen er å jobbe fram en felles kultur og plattform. Overføring av «best practise» er en vesentlig del av det strategiske arbeidet, samtidig som hvert enkelt selskap, eller avdeling, fortsatt skal være lokale.  En av gruppefordelene er nettopp å lære av hverandre og sørge for kompetanseoverføring internt i konsernet.  Det er mye sjel i de lokale fargene og symbolene, men over tid må vi få til en felles identitet i hele Norva24-konsernet, mener Hansen.
-Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner både for bedrifter, offentlige etater og private kunder, og da må vi levere opp mot vårt motto, slår Hansen fast.

Sykkelmosjonist
Privat er Hansen et friluftsmenneske, der sykkelturer sammen med kona har førsteprioritet. De er begge glad i å reise og i sommer håper han å ta noen bilturer rundt om i Norge med sykler på hengerfestet. For hvert eneste stopp blir det også en sykkeltur der de kan oppleve deler av landet fra sykkelsetet.