Det er en leder med lang fartstid og solid erfaring som har inntatt kontoret som ny daglig leder i Norva24 Ringerike AS. 49-åringen Ivan Gammelseter er bosatt på Hønefoss, gift med Diane og har 2 døtre.
– Jeg er supermotivert for å ta fatt på oppgaven som leder sammen med mine dyktige medarbeidere og kollegaer, sier han.

Gammelseter har bred erfaring som leder fra flere ulike bransjer. Han har 12 år bak seg som selvstendig og et firma han bygget opp inn imot nybygg og industrielle tjenester. Veien gikk derfra til ISS Skadeservice og skadebransjen der han også ble med videre etter salg fra ISS og navnebytte til Recover Nordic AS. Ivan hadde ulike lederroller i denne perioden. I 2015 tok han over som daglig leder i Java Personal AS, som rekrutterte personell til bygg og industrielle selskaper før han i 2018 ble ansatt som regionsjef i Norsk Gjenvinning AS for de tidligere fylkene Telemark, Buskerud og Vestfold i divisjon avfall og gjenvinning.

 – Er det da tid for fornyelse av Norva24 Ringerike AS?

Norva24 Ringerike AS er et fremoverlent og solid selskap med et godt fundament,  bygget opp over tid gjennom erfaringskompetanse og faglig dyktige medarbeidere som har passion og eierskap til det vi driver med. Dette, sammen med et godt samarbeide på tvers i konsernet, skal gi oss den slagkraften vi trenger for å nå våre ambisjoner og mål som den foretrukne leverandør av tjenester til våre kunder i de geografiske nedslagsområdene.

Vårt fokus på marked og kundereisen er viktig. Vi må kjenne til kundens etterspørsel og behov, være synlige, løsningsorienterte, levere kvalitet og være salgbar i alle ledd i vår virksomhet. På den måten er vi tydelig på at virksomheten har ambisjoner om vekst.

Vi skal bli enda bedre gjennom økt markedsfokus og samtidig utvikle og opprettholde vår posisjon som en foretrukken samarbeidspartner til kommunale, næring og privat kunder, sier Ivan Gammelseter.
Vi skal bli enda bedre gjennom økt markedsfokus og samtidig utvikle og opprettholde vår posisjon som en foretrukken samarbeidspartner til kommunale, næring og privatkunder, sier Ivan Gammelseter.

Bredt tjenestespekter

Septik og slam er som «brød og melk» og en viktig del av grunnmuren vår, men vi vil hele tiden søke å utvikle og spisse vår bredde i tjenestetilbudet til våre kunder. Vi skal drive med det vi kan og fokuset skal være på det spennende som foregår under bakken. Etterslepet av gamle rør og tilknyttede problemer må tas tak i og løses. Innenfor våre tjenesteområder ligger det veldig mange spennende og bærekraftige muligheter for oss som utgjør konsernet Norva24.

60-åring med ambisjoner

Norva24 Ringerike AS runder 60 år neste år og Gammelseter tror 60-åringen innehar det taktomslaget og utholdenheten som skal til for å lykkes på kort og lang sikt.

– For å lykkes med våre ambisjoner, utvikling og mål må alle trekke i samme retning mot felles mål og resultater, understreker han. Avslutningsvis vil han løfte fram det som skjer ute i felten.  Jeg har fått satt av litt tid til å være med de drivende dyktige operatørene våre som håndterere bil/utstyr og viser passion for å løse og gjennomføre det som er forventningen ute på oppdragene våre. Jeg er imponert over det vi gjør ute hos kundene. Dette gir meg energi og tryggheten på at vi sammen skal lykkes med det som ligger foran, konkluderer han.

Bestill her