Trygt avløp ut er viktig for at vi skal få trygt vann inn i springen. Her ser du hvorfor – og hva Norva24 Flagstad kan gjøre for å gjøre avløp tryggere.

Trygt avløp ut er viktig for at vi skal få trygt vann inn i springen. Her ser du hvorfor – og hva Norva24 Flagstad kan gjøre for å gjøre avløp tryggere.

 Norges kommuner har et svært omfattende nettverk av vann- og avløpsanlegg. Mye av det er gammelt og i dårlig stand. Det er det bred enighet om i alle relevante fagorganer. Det må investeres flere hundre milliarder i årene fremover.

Norsk Vann: – Vi trenger nasjonal handlingsplan for avløp

Hos Norsk Vann – den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen – legger man nå (høsten 2022) siste hånd på en ny strategiplan for 2023-2026. Organisasjonen krever en ny handlingsplan for avløp, på nasjonalt nivå.

–  Det blir for krevende uten overordnet koordinering. Kommunene vil gjøre jobben, men må settes i stand til det, sa administrerende direktør Thomas Breen i Norsk Vann på organisasjonens årskonferanse i høst.

Thomas Breen, Norsk Vann
Thomas Breen, Norsk Vann

Godt avløp er viktig for en trygg vannforsyning. Av flere årsaker.

Ett konkret eksempel: Rørledningene for både vann og avløp som oftest går i de samme grøftene. Der det lekker av avløpsrør vil innholdet komme i direkte kontakt med vannledningen tett på. Vi vet alle hva som er innholdet i avløpsrørene. Det er lett å skjønne at det ikke er bra for en trygg og sikker drikkevannsforsyning å få lekkende avløp tett på drikkevannsledninger.

Rehabilitering av avløpsledninger uten graving

Rehabilitering av avløpsledninger uten å grave dem opp har blitt mer og mer anerkjent de siste årene, og det har blitt stadig mer vanlig å fornye slike ledninger med innvendige fóringer, uten å måtte grave opp ledningene.

Via rørfornying får gamle og utette rør får nytt liv ved inntrekking av en spesiallaget fóring. Ingen rør må fjernes. Ingenting må graves.

Metodene gjør det mulig å fornye vesentlig flere meter – eller kilometer – avløpsledninger pr krone, sammenlignet med oppgraving og legging av nye ledninger. Gravefrie metoder gjør også at fornying kan utføres med mindre utslipp og påkjenninger i lokalmiljøet enn ved graving.

Hos Flagstad er de imidlertid klare på at det er metoder som går hånd i hånd, ikke enten-eller.

NoDig et viktig supplement til graving 

– Vi kan aldri kutte ut graving. Fornying med fóringer er et supplement til konvensjonelt arbeid med graving på strekk der det fungerer godt. I andre sammenhenger vil det være best å grave opp og legge nye rør, sier Jan Flagstad.


Norva24 Flagstad er én av flere avdelinger i Norva24 som utfører gravefri fornyelse av avløpsledninger, og som har opparbeidet et rennomé for å gjøre godt arbeid.

 Operatører innen rørinspeksjon og rørfornying ser også ofte sprekker i betong- og teglrør, brudd i støpejernsrør, hull i rør av alle slags materialer og rør som har sklidd fra hverandre. Alle sånne utfordringer kan som oftest løses med rørfornying.

– Vi gjør både forebyggende vedlikehold, akutt hjelp og rehabilitering av gamle ledninger. Ofte vil våre folk ute på en jobb kunne anbefale kombinasjon av metoder som gir den mest kostnadseffektive leveransen til kunden, skreddersydd for akkurat det anlegget. Rehabilitering av rørldedninger er en del av det, og definitivt noe som trengs ute i nettet.

F.v Jan Flagstad, Kai Rønningen og Stein Linholt.
F.v Jan Flagstad, Kai Rønningen og Stein Linholt. (Foto: Jørn Søderholm

 Det sier Kai Rønningen, avdelingsleder for rehabilitering av rørledninger i Norva24 Flagstad.

Avdelingen har lang erfaring med fornying med gravefrie metoder. Økende etterspørsel etter gravefri rehabilitering av avløpsrør gjør at Norva24 Flagstad. Avdelingen har en sentral rolle innen rehab i Norva24. Nå gir Flagstad ytterligere «gass» og styrker sin satsing på slike metoder.