Fasadevasken er viktig for alle typer bygg, uavhengig av overflate. Ikke bare fordi et rent bygg er penere enn et skittent, men fordi fasadevasken er viktig for byggets vedlikehold. En årlig fasadevask koster deg ikke stort. Dropper du den, kan det derimot bli kostbart.

Alle bygg trenger jevnlig fasadevask

Vi i Norva24-redaksjonen har tatt en prat med Kim Sparby som er arbeidsleder i Norva24 Østfold Høytrykk. – Alle bygg trenger en vask i ny og ne. Enten bygget er i treverk, mur, aluminium eller andre materialer, sier Sparby. Han forklarer at sopp, alger, mose og lignende vokser på både treverk og mur, og er ødeleggende for bygget.

Klimaendringene øker behovet for utvendig rengjøring.

Klimaendringene har ført til økt nedbør og fuktigere vær. Dette gjør at fasadevasken er viktigere enn noen gang.

Manglende renhold kan gi skader på både treverk og mur. Skitne vegger tiltrekker seg fukt, og gjør at grobunnen for ulike mikroorganismer blir bedre. Med mer fuktig vær og økende luftforurensing har vekstforhold for sopp og alger blitt bedre. I skitten sitter det også soppsporer, og blir disse sittende lenge nok kan det forårsake råte.

Klimaendringer kan i kombinasjon med luftforurensing, også endre fargen på bygget. Både beis og maling kan bli grumsete og uklar, og få redusert levetid. Alger som fester seg til overflaten, vil etter hvert feste seg til maling og beis, og bryte ned den tekniske kvaliteten. Fargen på muren vil også endre seg og bli grumsete. Malingen blir ødelagt.

Vedlikeholdte bygg varer lenger

Det er ingen hemmelighet at det du tar godt vare på, har du lenger. Det samme gjelder bygg. Likevel opplever Sparby at mange er sløve med fasadevasken, enten det er bedrifter eller private. – Vi anbefaler generelt en årlig husvask for best mulig varighet på bygget, sier han. – Det er en liten investering når du tenker på det du får igjen.

Noen bygg er veldig utsatt for værhardt og surt klima, mens andre kan være mer utsatt for utslipp og forurensning. Utsatte bygg bør vaskes oftere enn andre, for de blir fortere møkkete.

Vedlikeholdte bygg gir et bedre inntrykk

– Et bygg som jevnlig holdes rent oppleves naturligvis mer innbydende enn et skittent bygg, sier Sparby. Spesielt for bedrifter, er det viktig å tenke på at bygget er en del av totalinntrykket folk får av bedriften. Et skittent og dårlig vedlikeholdt bygg merket med bedriftens navn, er noe besøkende og forbipasserende kan legge merke til. I negativ forstand.

Et tips er å se bygget utenfra, med «nye øyne». Det er lett å bli blind når du ser noe hver dag. Har du for eksempel et bedriftsbygg, bør du se på det med «kundebriller». Er bygget med på å underbygge det inntrykket du ønsker kundene skal ha av bedriften? Hvis ikke, er det kanskje på tide å ta grep.

– Det er også viktig å huske at et bygg blir vanskeligere å få rent og pent hvis det har blitt forsmådd i lang tid. Jo lenger smuss og skitt sitter, jo bedre feste får det – og jo vanskeligere er det få bort, forklarer Sparby.

Jevnlig fasadevask med fast avtale

Sparby forklarer at det i Norva24 brukes varmt vann og egnet såpe når fasaden vaskes. Dette er spesielt effektivt på mur og stein, som ikke alltid er like lett å få rent med kaldt vann. – Vi anbefaler gjerne en fast avtale på fasadevask. Både for borettslag og bedrifter er dette en god vedlikeholdsforsikring. Ellers er det lett å glemme, sier Sparby. – For mange er det også et sikkerhetsaspekt i å overlate fasadevasken til fagfolk, for de har ikke nødvendig utstyr. Stigen er ikke verken trygg eller fristende i slike tilfeller.

Får du en aha-opplevelse når du ser bygget med «nye» øyne, er det vel verdt å ta i et tak. Ønsker du ikke å gjøre det selv, kan du ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne, enten du ønsker ett besøk eller en fast avtale.