Stadig oftere kommer enorme nedbørsmengder på svært kort tid. Noen ganger opplever vi også flom. Mye av avløpssystemet i Norge er etablert på 60-tallet og er ikke er dimensjonert for de økende og mer intense nedbørsmengdene. Resultatet kan bli oversvømte garasjer, kjellere, tuneller og veier. Har ekstremvær skapt trøbbel hos deg? Ring oss i Norva24 og vi rykker ut!

Ekstremværkaos hos deg? Ring oss umiddelbart!

Dersom du får kjelleren eller annen bygning full av vann eller jord, er det avgjørende å få tømt dette så raskt som mulig. Jo lenger dette får ligge, jo større blir skadene.

Ring din nærmeste Norva24-avdeling og opplys om at du har et hasteoppdrag på grunn av ekstremværet.  Samtidig bør du flytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt.

Norva24 hjelper alltid

– I Norva24 er vi beredt for ekstremværet. Vi følger med på værmeldingen, og bemanner opp dersom det er forventet store nedbørsmengder, sier Tore Hansen, leder i Norva24, Norge.

Ekstremværet er ofte lokalt, og det skal ikke så mye til før det blir fullt kaos. Behovet for hjelp er ofte stort innenfor et mindre geografisk område. – Da bidrar Norva24-avdelinger i nærliggende byer, slik at vi har kapasitet til å hjelpe alle som trenger hjelp raskt, sier han. Han forteller at de har ekstremt god responstid, og i de aller fleste tilfeller kommer umiddelbart.

Norva24 på oppdrag under flom i Utvik i Stryn kommune i Nordfjord.Norva24 på oppdrag under flom i Utvik i Stryn kommune i Nordfjord.

Hjelper offentlige etater, bedrifter og private huseiere med hjelp av topp moderne utstyr

Norva24 har mannskaper og utstyr for å tømme kjellere og hulrom for vann og slam. I arbeidet, brukes egnet bil ut ifra hva slags type masser som skal fjernes.

– Vi har lang erfaring med slike oppdrag. Vi gjør grovjobben med å fjerne grus, sand, regn eller jord. De jobbene man tidligere gjorde manuelt med spade og bøtter, gjør vi nå med store maskiner. Så tar skadesaneringsfirmaer over arbeidet, og gjør det som trengs av fuktsanering etc, forklarer Hansen.

Supersugeren er svært effektiv på fjerning av tørre og flytende masser, som leire, pukk, sand, lecakuler, jord, støv, korn eller vann,denne er mye brukt ved ekstremvær, forteller Norva24-lederen.

Ekstremvær i Kristiansand sørget for oversvømmelse i Vågsbygd-tunnellen og Norva 24 rykket ut.Ekstremvær i Kristiansand sørget for oversvømmelse i Vågsbygd-tunnellen og Norva 24 rykket ut.

Slik kan du forebygge mot skader ved ekstremvær

Har ikke ekstremværet kommet enda, kan du gjøre mye for å forebygge skader. Mange er tilknyttet kommunale avløpssystem. Likevel har næringsdrivende og private huseiere og borettslag ansvar for avløpet på egen eiendom. Her er våre tips:

  • Kontroller at kummer ikke fulle. Få dem tømt om de er fulle, eller ikke har kapasitet til å ta imot et regnskyll som kan fylle dem med slam.
  • Sjekk at vannveier ikke er blokkert med slam, løv etc. Eventuelt rens dem.
  • Tømme sandfang regelmessig.
  • Har du enebolig, er det viktig å sjekke dreneringen rundt huset. Dreneringsrørene bør spyles gjennom hvert tredje år, for å sjekke at det ikke er tett. Eventuelle drenskummer må tømmes jevnlig.
  • Norva24 tilbyr årsavtale for tilsyn og vedlikehold bedrifter, borettslag og private– anbefales hvis du vil være sikker på at alt er på stell.
  • Abonner på flomvarsel i ditt området på epost og/eller SMS abonner.varsom.no. Dette er en gratis tjeneste fra NVE.

Send Forespørsel