Visste du at hårpleieprodukter og stekeovnsrens regnes som farlig avfall?

Visste du at hårpleieprodukter og stekeovnsrens regnes som farlig avfall?

Kildesortering kan være krevende. Det er ikke like lett alltid å vite hva som er greit å kaste i avfallsbeholderen og hva som regnes som farlig avfall. Mange av oss er miljøsvin, uten at vi selv vet det.

Hva er farlig avfall?
Hvis du googler ”farlig avfall”, finner du raskt ut at alt avfall som kan forårsake skader på dyr, mennesker eller miljø havner i kategorien farlig. Dette er stoffer som kan være brennbare, etsende, giftige, påvirke arveanleggene eller fremkaller allergiske reaksjoner.

Dette er ikke noe som bare angår industribedrifter. Mye av det vi driver med hjemme skaper også farlig avfall, men det er mange som ikke tenker over at den nye hårfargen til eldste datteren er giftig og kan fremkalle allergiske reaksjoner. Restene etter sølvpussen til jul bør heller ikke havne i søppla. For ikke å glemme batteriene: Noen batterityper kan inneholde tungmetallene kvikksølvbly eller kadmium, som er blant de farligste miljøgiftene vi kjenner til. Disse stoffene er både akutt og kronisk giftige. Kvikksølv utgjør en trussel både for miljøet og menneskers helse. Bly kan gi fosterskader og kadmium kan være kreftfremkallende.

Tungmetallforbindelser er ikke nedbrytbare. Når de havner i naturen, vil de være skadelige i mange år.

Andre eksempler på farlig avfall er lim, sparepærer, oppladbare batterier, maling, lakk, løsemidler, stekeovnsrens og spillolje. Dette er farlig avfall som ikke skal blandes med vanlig avfall.

Det er mye å holde styr på hvis du ikke vil være et miljøsvin. Og er du i tvil; sjekk din kommunes nettside.

Hvor gjør jeg av mitt farlige avfall?
Private kan levere sitt farlige avfall til kommunen, men det er viktig at det farlige avfallet ikke leveres sammen med ordinært husholdningsavfall. Leveringsstedene kan variere fra kommune til kommune. De vanligste er miljøstasjoner, betjente mottak og henting hos husstanden.

Bedrifter kan levere både til private innsamlere og mottakere, eller betjente kommunale mottak. De har plikt til å deklarere det farlige avfallet ved levering til kommune eller til privat avfallsaktør.

Vi tømmer/fjerner farlig avfall og hjelper deg gjerne.

Send Forespørsel