Espen Eikemo er ansatt som Salgs- og Storkundeansvarlig i Norva24 Birkeland som et ledd i økt satsing på storkundemarkedet på Vestlandet.

Bildet: 31-åringen Espen Eikemo er klar for oppgaven som Salgs- og Storkundeansvarlig i Norva24 Birkeland med Vestlandet som sitt område. 

Espen har en bachelorgrad i Marinteknologi fra Høgskulen på Vestlandet og en Mastergrad i Subsea Engineering and Management fra Newcastle University i England.
31-åringen er gift, har to barn og er bosatt på Søreide i Bergen. Han kommer fra stilingen som Sales Representative i Pon Rental Norway, der han var i fire år. Han har også fire år bak seg som ingeniør i TechnipFMC (tidligere FMC Technologies). Dette er en sammenslåing av amerikanske FMC Technologies og franske Technip.

Fra olje til kommunalteknikk

– Det er en viss avstand mellom kommunaltekniske tjenester og Marinteknologi og Subsea Engineering. Hva tenker du om det?

– Det som trigget meg mest er allsidigheten i Norva24 Birkeland. Her er det ikke bare èn bransje, men en rekke ulike og spennende bransjer, fra offshore til fiskeri, farlig avfall, industritjenester, tømmetjenester og rørtjenester. Jeg har bakgrunn fra både oljebransjen og anleggsbransjen, og tror at jeg med min erfaring fra disse bransjene også kan få innpass i nye bransjer. Foreløpig har jeg lite kjennskap til det kommunaltekniske området, men Norva24 Birkeland har nå satt av noen måneder med praktisk og teoretisk opplæring i selskapets ulike tjenesteområder. Det betyr at jeg skal være med som «hjelpegutt» ved avdelingene på Stord, Haugesund, Bergen, Odda, Mongstad og Sløvåg. Dette setter jeg virkelig pris på, for da får jeg god kjennskap til de tjenestene jeg skal selge inn til entreprenører, kommuner, offentlige etater og næringslivet i vår region, forteller Espen.

Skal selge «de rette tjenestene»

Han ser fram til både internopplæringen og til å reise rundt og snakke med eksisterende og potensielle kunder. Som selger legger han vekt på å være en lyttende person.

– Det er viktig å få kjennskap til kundenes behov for å gi dem de rette tjenestene. Jeg er ikke den typen selger som vil «prakke på» tjenester de egentlig ikke har behov for. Norva24 Birkeland har et sterkt merkenavn på Vestlandet. «Alle» kjenner til bilene, men jeg var selv blant de som egentlig ikke visste hvor viktig samfunnsoppgave selskapet utfører hver eneste dag.  Jeg ser fram til å komme godt i gang, og føler meg godt mottatt i selskapet, sier Espen, som syns det er flott at ledelsen i selskapet er tydelig på hvilke krav de stiller til den nye medarbeideren.

Ytterligere vekst og god oppfølging

Daglig leder i Norva24 Birkeland, Kenneth Birkeland, sier at målet for selskapet er  ytterligere vekst og enda bedre oppfølging av eksisterende og nye kunder.

– Espen ble valgt ut blant en lang rekke gode søkere, først og fremst for sin bakgrunn innen marinteknologi og Subsea Engineering. Vi har mange kunder innen dette segmentet, og håper å skaffe oss flere. Han har også et betydelig nettverk blant entreprenører. Vi trenger unge og entusiastiske medarbeidere, og har god tro på Espen, sier Kenneth Birkeland.

Espen treffer du på mail; espen.eikemo@norva24.no og/eller mobil +47 941 40 034

Send forespørsel: