Hvor mange innbyggere får magesyke av drikkevannet etter arbeid på drikkevannsledninger med lite eller ingen trykk i ledningen? Det er tema for en studie Folkehelseinstituttet er i gang med nå.

Prosjektet har fått betegnelsen Trykkløsstudien, og fokuserer spesifikt på konsekvensene av drikkevannsnett uten trykk.

Målet med studien er å redusere risikoen for at innbyggere skal få gastroenteritt (magesyke) som følge av vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på vannledningsnettet.

Mer om Trykkløsstudien her.

– Normalt er det trykk i vannledningene, slik at forurensning ikke kan trenge inn i vannrørene. Ved større lekkasjer eller ved vannavstengning i forbindelse med reparasjon eller ledningsfornyelse, vil vann i grøften som kan være forurenset med bakterier, virus og parasitter kunne trenge inn i vannrørene.

Det sa seniorrådgiver Marianne Steinberg i Folkehelseinstituttet på Norsk Vanns digitale fagtreff 8. mars.

Marianne Steinberg, Folkehelseinstituttet (FHI)
Marianne Steinberg, Folkehelseinstituttet (FHI)

Kartlegger tiltak

Arbeid på vannledningsnettet øker risikoen for akutt mage- og tarminfeksjon for berørte vannabonnenter. Det gjelder spesielt ved reparasjon og ledningsfornyelse hvor det har vært redusert eller bortfall av trykk. Trykkløsstudien er en nasjonal kartlegging der FHI skal kartlegge hvilke tiltak kommunene gjør, som kan forhindre forurensning av drikkevannet ved tilfeller av trykkløst ledningsnett.

Etter en trykkløs hendelse vil kommunene rapportere til FHI hvilke situasjoner som er oppstått. Deltakerne i en kommune får spørsmål om antall tilfeller av magesyke og oppfølgingsspørsmål om symptomer i tidsperioden 0-10 dager etter den trykkløse episoden.

Deltakeren vil også få spørsmål om andre kjente risikofaktorer på magesyke som utenlandsreiser, husdyr, barn i barnehage mm. Studien vil gjennomføres i tett samarbeid med rundt 35 norske kommuner og vil vare fram til sommeren 2023.