Rengjøring og trykking av borehull for vannforsyning? Vi tar saken. Nå gir Norva24 Flagstad gass med et nytt satsingsområde: Drift og vedlikehold av vannbrønner og -borehull. Gir bedre tilførsel i borehull og sikrere vannforsyning.

Rengjøring og trykking av borehull for vannforsyning? Vi tar saken. Nå gir Norva24 Flagstad gass med et nytt satsingsområde: Drift og vedlikehold av vannbrønner og -borehull. Gir bedre tilførsel i borehull og sikrere vannforsyning.

– Trykkprøving og desinfisering av vannforsyning har vi drevet med i 22 år. Nå styrker vi avdelingen og utvider tilbudet med rengjøring og trykking av borehull. Det øker vanntilførselen og gir «nytt liv» til vannforsyningen hos kunden.

Det sier Stein Linholt, avdelingsleder for høytrykksspyling og kvalitetssikring av vann- og avløpsanlegg i Norva24 Flagstad.

Nå styrkes VA-avdelingen i virksomheten med et nytt tilbud som er viktig for mange eiendommer i regionen. Vannforsyning fra brønner og borehull er svært vanlig på innlandet. Slike borehull mister ofte noe av vannmengden etter noen års drift. Med rengjøring og høyt trykk blir vannårene nedover i borehullet presset opp utover i fjellet.

Bedre vanntilførsel i borehull og brønn

– Det gjør at borehullet åpner seg mer, og øker vanntilførselen. Dette er en tjeneste vi vet er viktig, spesielt for privatmarkedet. Vi stiller med denne kapasiteten både i vårt eget distrikt og i distriktene til våre naboavdelinger, sier Linholt.

F.v Jan Flagstad, Kai Rønningen og Stein Linholt.
F.v Jan Flagstad, Kai Rønningen og Stein Linholt. (Foto: Jørn Søderholm

Norva24 Flagstad flyttet i fjor høst inn i nye lokaler, skreddersydd for virksomheten. Her er en det satt opp en egen avdeling til det nye statsingsområdet med vanntjenester. En egen, spesialisert kombibil er satt opp opp for kun å gå på rent vann.

– Hvorfor er denne satsingen viktig?

– Vann er viktig! En trygg og god vannforsyning er det viktigste vi har. Kommunene ivaretar sine egne anlegg, men gjør lite med privat vannforsyning fra borehull. Her stiller vi opp, og gjør det enkelt for eiere av slike anlegg, sier Linholt.

Vask av høydebasseng og rengjøring av vannledninger

Norva24 Flagstads vannavdeling har også god kapasitet for vask av høydebassenger og rengjøring / kloring av vannledninger i kommunale anlegg. Høydebassenger vaskes med varierende hyppighet, typisk i forbindelse med nedtapping hvert femte eller sjette år hos interkommunale vannselskaper.

Det hender også høydebassenger og ledninger forurenses eller at det inntreffer andre ting som gjør at de må vaskes ned. Nye høydebassenger og nye ledninger må også klores og ledninger trykkprøves før igangsetting.

– Det er en rutinemessig del av vår hverdag, sier avdelingsleder Stein Linholt.