Flensepakningen den minste komponenten i et VA-nett. Kan bli det svakeste leddet i hele nettet, og forårsake store problemer. Anders Nygård i Basal har god greie på det.

Anders Nygård er engasjert som daglig leder i Basal Aquasafe prefabrikkerte vannkummer. Nygård har 25 års erfaring fra VA-bransjen. Inntil august i år var han teknisk leder i Telemark Technologies, og har tidligere jobbet i blant annet Ulefos Esco. På VA-konferansen Hallingtreff i juni delte han av sin spesialkompetanse om flensepakninger.

Vann og avløp er et av de viktigste arbeidsområdene for Norva24. Hallingtreff er et viktig møtested for VA-bransjen, der også Norva24 var representert.

Lekkasjer i flens et kjent problem

Lekkasjer i flenser er et velkjent problem for alle som jobber praktisk i VA-nettet.  Det kan være ujevne flater i pakningsområdet, fremmedlegemer mellom flens og pakning, skjevheter i sammenstilling, feil i monteringssekvensen eller for lite eller for høyt moment på boltene i sammenstillingen. Hovedutfordringen er at man må være pakningsekspert for å unngå feilmontering. Her er det mange ulike leverandører, og ofte er de dårlig merket. Det kommer også nye pakninger på markedet som er dårlig egnet for praktisk bruk, kom det fram under den faglige samtalen om dette spesielle temaet.

– Vi produserer lekkasjer! Det er som å plante tørrgran i skogen, sa en noe oppgitt møteleder og rådgiver Martina B. Svedahl.

Det ble også foreslått et merkesystem på blågods og pakninger, der man skanner en QR-kode for å få riktig informasjon om hver enkelt pakning.

Strengere krav til pakninger

Vulkanisert gummi har stadig blitt forbedret. Noen pakninger har nå en stålring i midten, for å hindre at gummien ble presset ut over tid. Det har blitt benyttet mange typer gummi, men på grunn av stadig strengere krav til drikkevannet er det bare gjennom EPDM det er mulig å få drikkevannsgodkjenning på i de fleste europeiske land.

– Vulkanisert gummi har mange av de egenskapene vi har behov for i en pakning til en flenseforbindelse, mente Nygård.

Fleksibiliteten gjør at den tar opp ujevnheter og skjevheter og at pakningen klarer seg bra ved vibrasjoner. Evnen til å stå med forholdsvis stort flatetrykk over mange år uten at materialet kryper gir den lang levetid. At den har stor evne til å gå tilbake til sin opprinnelige form gjør at den tåler variasjon i belastninger på grunn av temperatur og lignende.

Vulkanisert gummi har imidlertid fortsatt én svakhet:

– Dersom noe av materiale får en deformasjon på mer enn 30 prosent så vil den over tid bli svekket. Hvis gummien revner i området rundt stålringen vil denne bli eksponert og vil raskt starte å korrodere. Etter hvert vil det bygge seg opp rustknoller, samt at stålet vil korrodere bort, sa Anders Nygård

Feil vulk i flensepakninger.
Dette er hva som kan skje hvis ikke alt er riktig i en flensforbindelse. I dette tilfellet var det feil på vulkingen av pakningene. (Foto: Geir Gammelsrød, NOBI / Basal)

For dårlig merking

Med mange leverandører og produsenter – og produkter som ofte er svært dårlig merket – er det i mange tilfeller umulig å finne tabeller for “riktig tiltrekkingsmoment”. Når i tillegg en del av de som selger disse produktene ikke helt vet hva de selger, så blir feil informasjon sendt ut til de som skal montere pakningene.

– Derfor er det slik at en av de minste komponentene i et VA-nett kan bli det svakeste leddet i hele nettet og gi oss mange lekkasjer også i framtiden, sa Nygård i innlegget på Hallingtreff. Han har også i andre sammenhenger delt av sin kunnskap. Blant annet i dette innlegget i Basals fag- og kundemagasin VA-forum.

Anders Nygård på Hallingtreff 2022.
Anders Nygård på Hallingtreff 2022. (Foto: Jørn Søderholm)