Norva24 Sørmiljø er igjen foretrukket samarbeidspartner med Lillesand kommune i rammeavtalen som omhandler slamtømming og spyling for kommunen.

Bildet: Daglig leder i Norva24 Sørmiljø, Inge Bergland, mener avtalen med Lillesand kommune er med å styrke selskapets avdeling for kommunaltekniske tjenester.

Den forrige kontrakten gikk ut rett før Norge stengte ned i mars, men nå er ny kontrakt for to år, og med opsjon fra kommunen på ytterligere to år, signert. Dette er vi selvsagt svært godt fornøyd med, sier daglig leder i Norva24 Sørmiljø, Inge Bergland.
-Det er ingen selvfølge at en kommune fornyer sine rammeavtaler med samme leverandør over en så lang periode, og vi tar det som et tegn på at vi har levert våre tjenester i henhold til de forventninger og krav kommunen har satt til oss.

Rammeavtalen med Lillesand kommune

er viktig for Norva24 Sørmiljø av flere årsaker. For det første er avtalen med å styrke selskapets avdeling for kommunaltekniske tjenester. Lillesand er en kompakt kommune, som ligger midt mellom Norva24 Sørmiljø sine lokasjoner i henholdsvis Kristiansand og Grimstad. Det betyr at selskapet har kort vei og kort responstid dersom det skulle oppstå uønskede hendelser.

Oppdragene for Lillesand kommune er allsidig. Her handler det om spyling av overvannsledninger, tømming av sandfang og kummer, bortkjøring av slam fra perifere renseanlegg til kommunens hovedrenseanlegg og dessuten noe tørrsug-oppdrag knyttet opp mot renseanlegg. Vedlikehold av sjøvannledning er også et oppdrag vil skal håndtere. Dette er en kontrakt som passer oss utmerket i forhold til bredden i det utstyret som vi disponerer for denne typen oppdrag, sier Bergland.

Svært fornøyd med bunnsolid firma

Fagleder for vann og avløp i Lillesand kommune, Tarjei Selander Moi, sier i en kommentar at kommunen har vært svært fornøyd med måten Norva24 Sørmiljø har gjennomført oppdragene på i forrige avtaleperiode.
-Vi har ingenting å klage på og er tilfreds med at selskapet også denne gang leverte inn det beste tilbudet i konkurranse med flere tilbydere.  Dette er et bunnsolid firma, og vi vet hva vi får, sier faglederen, som ser fram til fortsatt tett og godt samarbeid.

Kommunen stiller krav

om at Norva24 er tilknyttet en lærlingeordning og at lærlinger kan delta i utførelsen av kontraktsarbeidet. Dette er et krav som Norva24 oppfyller. Norva24 Sørmiljø har lang erfaring med denne type oppdrag. Medarbeiderne her har gjennomgått både eksterne og interne kurs som gir den nødvendige kompetansen. Utstyret som benyttes er blant det beste på markedet, og dekker alt fra dyser til HMS-utstyr, personlig verneutstyr og gassmålere. Norva24 disponerer også rotkuttingsutstyr til utføring av spyleoppdragene. Det er et ikke ukjent fenomen at røtter kan trenge seg inn i avløpssystemet og forårsake uønskede hendelser.

Fyrtårn

Norva24 har som mål å bli et fyrtårn innen sin bransje. Lokalt betyr det at Norva24 Sørmiljø samarbeidet med leverandører, og private og offentlige kunder, med tanke på å etablere felles standard på miljø og kvalitet i det markedet selskapet arbeider i. Norva24 Sørmiljø har som en del av nevnte målsetting begynt å kartlegge egen ressursbruk i forbindelse med produksjon. I første versjon har selskapet fått på plass logging av alt energiforbruk, inkludert strøm og drivstoff, og tilhørende produksjon av CO2, samt avfall. Norva24 Sørmiljø har allerede fått sertifisert sitt styringssystem i henhold til kravene for miljø 14001:2005.