Det er ingen overraskelse for alle som jobber innen norsk vann og avløp at det står dårlig til med det norske ledningsnettet. Det er heller ingen hemmelighet at feil på nyanlegg florerer. Derfor er det ekstra viktig at VA-personell er nøye med rutiner i sitt daglige arbeid.

Bildet: Driftsleder for VA i Norva24, Ringerike, Kåre Aabye, håper Askøy-saken blir gjenstand for en oppvåkning i alle norske kommuner.

Det mener driftsleder for VA i Norva24, Ringerike, Kåre Aabye. Han har tilbrakt en menneskealder i norske VA-anlegg som rørinspektør, og syns det er trist at 2000 mennesker er blitt syke av E.coli utbruddet i Askøy kommune utenfor Bergen.  Fortsatt er ikke kilden funnet, men Kåre Aabye understreker at man aldri kan bli nøye nok når det gjelder rundt renhold av bassenger og ledningsnett.

Gå gjennom rutinene
Med det sterke fokuset rundt vann- og avløpstjenestene som Askøy kommune nå har bidratt til, er det viktig at VA-personell også går gjennom sine rutiner, mener Aabye, uten å legge ansvaret for det som har skjedd på Askøy over på operatører i kommunen. Uavhengig av hvem som har forårsaket utbruddet må vi fortsette med seriøst arbeid både ved bassenger, i ledningsnettet og at nye anlegg ikke settes i drift før det de blir pluggrenset, desinfisert og at vannprøvene er godkjent. Operatører må heller ikke slurve med vannprøvene. Det er viktig at disse blir tatt flere steder og svært regelmessig, mener Aabye.

Ikke nødvendig med slike hendelser
Konstituert direktør i Norsk Vann, Yngve Wold, svarer et kategorisk nei på spørsmålet om det er slike hendelser som er nødvendig for å øke fokuset på vannbransjens utfordringer.
-Det skal ikke være behov for hendelser der mange mennesker blir syke for å få fokus på vannbransjens utfordringer med blant annet investeringsbehov knyttet til etterslep, sier han i en kommentar til fagbladet VVS akuelt.
-For øvrig må Askøy-saken evalueres ferdig før man tar stilling til om det er vedlikehold, rutiner eller annet som er hovedårsak, sier han videre.
Norsk Vann mener at løpende arbeid med faktabasert informasjon til myndigheter og politikere er viktigste virkemiddel for å få fokus på vannbransjens rammebetingelser.
-Norsk Vann har på ulike måter oppfordret til at lokalpolitikerne skal ha fokus på vann og avløp i orbindelse med kommunevalgkampen, og dette lenge før Askøy-saken kom opp, sier Wold

Det som har skjedd i Askøy er dypt tragisk og vi håper kommunen kan finne svar på de sykdomsutbruddene som an tas å ha oppstått på grunn av forurenset drikkevann, sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb.
-Det er slike situasjoner ingen av oss ønsker, men som tidvis oppstår om ikke rutiner følges og alle foranstaltninger gjøres for å sikre at godt og trygt drikkevann behandles og distribueres på en trygg måte til innbyggerne, sier hun.

Kan ikke gå på autopilot
-Denne saken viser at norske kommuner ikke kan gå på autopilot og tro at gode VA-tjenester kommer av seg selv. Slike gode tjenester får vi kun ved et tydelig politisk fokus på kvalitet i tjenesten og distribusjonssystemet. Og her er situasjonen stedvis alvorlig. Ledningsnettet er den største utfordringen og det er alt for mange kommuner som har utfordringer. Det fornyes ikke ofte nok og blir ikke nettet fornyet øker risikoen for at vannet alle tar for gitt, ikke er så trygt som det skal og må være, sier en engasjert Julie Brodtkorb som har lovet å reise landet rundt for å kjempe «vannets sak.»
-VA-politikken handler altfor ofte om gebyrer. Gebyrene er viktige, men ikke det viktigste. Det viktigste er tjenestene som er grunnlag for alt liv og virksomhet i alle kommuner. Det er trist når fokuset ikke er det oftere, fortsetter hun.

-Det som har skjedd i Askøy kan skje andre steder. For at det ikke skal skje andre steder må politikerne følge bedre med, understreker Brodtkorb.
Dersom deres kommunalteknikere sier at det er etterslep på VA, så må politikerne ta dette innover seg. For å forstå omfanget må kommunene ha full oversikt over det som er de svake områdene og verne om det som virker. De må våge å sammenligne seg med hverandre.

Må våkne
Driftsleder for VA i Norva24, Ringerike, Kåre Aabye, håper Askøy-saken blir gjenstand for en oppvåkning i alle norske kommuner.
Det er kvaliteten på de daglige rutinene som avgjør om vi kan ha trygt drikkevann ut til befolkningen. Dessverre er det mange kommuner som ikke har god nok oversikt. Vi i Norva24 kan bidra til både å sikre ledningsnett og utarbeide gode rutiner for drift av ledningsnettet, og selv om vi ikke skal «sko oss» på tragedier som dette, er det viktig å vite at det er hjelp å få, – helst før alarmen går, sier han.