Norva24 Øst har gjennomført totalt 1700 oppdrag for Oslo kommune, vann og avløpsetaten (VAV) etter at kommunen høsten 2019 inngikk rammeavtale om tømming av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. Oslo VAV er godt fornøyd med måten Norva24 har løst oppgaven så langt.

Bildet: Ny septikbil med firehjulsdrift kommer godt med når Norva24 sine operatører skal betjene kunder på smale veier og i ulendt terreng.

Det bekrefter overingeniør Håkon Rossebø Christensen i Oslo VAV. Det var knyttet en god del spenning til innføring av kommunal tømming for oppsittere med private avløpsanlegg i Sørkedalen, Nordmarka, Maridalen, Lillomarka, Østmarka og andre områder i Oslo der tilknytning til offentlig avløpsnett av ulike årsaker er vanskelig tilgjengelig. Spesielt i områder som drenerer til drikkevannskilden Maridalsvannet er det krav om lukket system for svartvann, opplyser Rossebø Christensen.

Fra private avtaler til tvungen tømming
Oppsittere har tidligere inngått private avtaler med ulike selskaper om tømming, men med krav om å sende inn kopi av tømmeavtale mellom eieren og det aktuelle firmaet. Kommunen hadde imidlertid ingen kontroll på hyppighet av tømmingen. I 2019 ble det innført kommunal tømming etter forskrift, med oppstart fra januar 2020.  Det var denne rammeavtalen Norva24 Øst vant.
-Det ble noe støy i starten siden oppsitterne ikke var vant med å måtte forholde seg til ett firma, men vi er glad over at de få mishagsytringene som er kommet inn først og fremst gikk på innføringen av tvungen tømming og ikke rettet mot operatøren. Tilbakemeldingene er at Norva24 opptrer ryddig og har dyktige operatører på jobb, sier Rossebø Christensen.

Fungerer godt
Det samme kan Odd Arne Johansen i Norva24 Øst bekrefte.
-Vi var selvsagt spent på hvordan oppsitterne ville reagere når vi kom i «førstelinjen» etter at kommunen innførte tvungen tømming. Flere velforeninger engasjerte seg for å beholde den frivillige ordningen, men nå opplever vi et godt samarbeid når oppsitterne melder inn behov for tømming, enten ved å ringe oss direkte eller benytte vårt elektroniske bestillingssystem. For å drive mest mulig effektivt og miljøvennlig har vi utarbeidet tømmeruter som fungerer godt.

Godt samarbeid
-Jeg vil gjerne også berømme det gode samarbeidet vi har med Oslo kommune VAV sine representanter. Vi har jobbet godt sammen hele veien. Oppsitterne har fått relevant og god informasjon om ordningen, og jeg opplever at Oslo VAV er en proff etat å forholde seg til. Samarbeidet er preget av god, gjensidig dialog, sier Johansen.
Avtaleperioden varer fram til 31.desember 2021, men med opsjon fram til desember 2027.  Totalt dreier det seg om drøyt 1.100 objekter og døyt 700 eiendommer.

Nytt utstyr og flere oppdrag
Norva24 Øst har kjøpt inn en ny septikbil med firehjulsdrift for å betjene kundene i de aktuelle områdene. Her er det både smalt og ulendt terreng, slår Johansen fast.
Flere oppsittere har dessuten tatt direkte kontakt for å få utført tilleggstjenester i form av høytrykkspyling og rørinspeksjon når de har sjekket hva Norva24 kan tilby av rørtjenester.
-Vi er jo ute i felt hver eneste dag og da ser folk i området at vi har godt utstyr og utfører jobben på en ryddig og god måte. Det resulterer i flere henvendelser, sier Johansen til slutt.