Hvor er lekkasjene og hvordan gjennomføres en trykkprøving? Det er to sentrale spørsmål som vil bli besvart av fagpersoner fra Norva24 under årets digitale Hallingtreff. Treffet arrangeres onsdag 13.januar og det er mulig å melde seg på fram til tirsdag 12.januar.

Bildet: Avdelingsleder Stein Linholt (nærmest) og operatør Harald Engelund fra Norva24 Flagstad AS fant en lekkasje i en kum under trykkprøving i Hamar.

Et videoteam har besøkt Hamar og blitt med avdelingsleder Stein Linholt og operatør Harald Engelund i Norva24 Flagstad ut på oppdrag for å sjekke hvor lekkasjene oppstår. Ifølge Linholt oppstår de fleste lekkasjene i kummer og i video-innslaget gir han en innføring i arbeidsmetodikken.

Trykkprøving i Kristiansand
Det samme gjør driftsleder Per Sigve Henriksen og hans kollega Are H. Skjelbakken i Norva24 Sørmiljø i Kristiansand når de tar med seg fotografen ut på trykkprøving i praksis. Henriksen understreker viktigheten av å være med på oppstarten av et anlegg for å komme med innspill før den avgjørende sluttkontrollen av hele VA-anlegget. Det er viktig både for ledningseier og entreprenør, mener Henriksen.
Norva24 har investert i markedets mest avanserte utstyr for å gi sine kunder den beste service innen trykkprøving, og har også mannskaper med lang fartstid og høy kompetanse på dette området. Henriksen har i en årrekke blant annet vært med i ulike faggrupper i Rørinspeksjon Norge.

Viktig med tredjepartskontroll
I temabolken «Trykkprøving i praksis» blir det også en digital paneldebatt om hvorfor tredjepartskontroll er så viktig.  Her deltar både Stein Linholt og Per Sigve Henriksen fra Norva24.
Arrangørene Hallingplast, Rørinspeksjon Norge (RIN) og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) har lagt ned et stort arbeid i utarbeidelse av et innholdsrikt program for det digitale treffet. Hallingtreff samlet over 300 deltakere i fjor og betegnes som vannbransjens tankesmie. I år var det ikke mulig å arrangere et fysisk treff og arrangørene har derfor valgt plattformen ZOOM  med mulighet for toveiskommunikasjon for inntil 300 deltakere under hele treffet onsdag 13. januar.

Stor læringsverdi
-Vi er trygge på at dette blir en konferanse med stor læringsverdi og gode muligheter for å komme med synspunkter underveis i konferansen, sier de to møtelederne Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl, som begge kommer fra Asplan Viak i Drammen.
Årets tema «På dypt vann», gjenspeiler en viktig del av det faglige innholdet under årets Hallingtreff. Helt konkret dreier dette seg om et unikt sjøledningsprosjekt i Mjøsa og innovative metoder ved «sjøsetting» og kontroll av sjøledninger på Bømlo.

Faglige bolker 
-Deretter følger faglige bolker som tar for seg trykkprøving i praksis, nyheter fra NoDig bransjen med hvilke muligheter som finnes i dag og hva som er under utvikling i den bransjen.  Det blir også innføring i ulike sveisemetoder av PE-ledninger. Dermed holder Hallingtreff fast ved at dette arrangementet i stor grad er praktikernes arena, sier Borghild og Martina som gleder seg til treffet selv om det sosiale aspektet må vente til 25-års jubileet neste år.

Program og påmelding finner du på hallingtreff.no

Norva24 har investert i markedets mest avanserte utstyr for å gi sine kunder den beste service innen trykkprøving, og har også mannskaper med lang fartstid og høy kompetanse på dette området, her representert ved driftsleder Per Sigve Henriksen.
Norva24 har investert i markedets mest avanserte utstyr for å gi sine kunder den beste service innen trykkprøving, og har også mannskaper med lang fartstid og høy kompetanse på dette området, her representert ved driftsleder Per Sigve Henriksen.