Fra og med 01.01.2024 tømmer Norva24 septikslam på vegne av HIM IKS i Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Dette inkluderer innsamling av slam fra slamavskillere, minirenseanlegg, gråvannsanlegg, tette tanker og kommunale anlegg for HIMs eierkommuner. Innsamlingsområdet inkluder også øyer/lokaliteter uten vei- og ferjesamband.

«Vi i Norva24 Birkeland er stolte over å ha blitt tildelt denne kontrakten. Med vår moderne utstyrspark, våre arbeidsglade og dyktige operatører, skal vi sørge for en god leveranse de neste 5 årene og forhåpentligvis også ytterligere 4 år inkludert opsjoner. Vi ser frem til å yte god service på ordinær rutetømming, og skulle du være så uheldig å få tette rør, er det godt å vite at Norva24 har døgnvakt året rundt. I Norva24 hjelper vi alltid, og Haugalendingene kan være trygge på rask hjelp skulle avløpet gå tett.», sier Daglig leder Kenneth Birkeland. 

VIKTIG Å HUSKE NÅR DU HAR SEPTIK:

  • Klargjør septikanlegget før tømming
  • Lokket på septikanlegget må være forsvarlig sikret til enhver tid.
  • Reparere kraner og toalettsisterner som lekker.
  • Vis dovett; bare tiss, bæsj og dopapir skal i do!

KONTAKTINFORMASJON:

Vår oppdragsgiver HIM har ellers en veldig fin portal, som gir god og nøyaktig informasjon om de ulike tjenester de leverer, inkl åpningstider; https://him.as/

I tillegg til tjenestene i avtalen med HIM, så leverer Norva24 en rekke andre tjenester til private, bedrift, industri og det offentlige. Har du for eksempel mistanke om at avløpsnettet ditt er skadet eller har behov for rehabilitering? Vi utfører rørinspeksjon og kan rehabilitere avkløpsrør ved hjelp av rørfornying. Les mer om våre ulike tjenester på; https://norva24.no/avdeling/norva24-birkeland-avd-haugalandet/ 

l