Det ble en 60-års markering med mange høydepunkter da Olimb inviterte til fagdag i og utenfor Bøndenes Hus i Råde. Flere av Olimbs samarbeidspartnere gjennom mange år er nå blitt en del av Norva24 konsernet. Konsernledelsen var representert ved markedsansvarlig Øystein Ulsnæs og styremedlem og forretningsutvikler Arild Bødahl.

Olimb markerte jubileet med et allsidig og flott program. Mye av utstyret Olimb benytter som NoDig-entreprenør ble vist fram. For grunnleggeren Kristian og dagens ledere, Tor-Erik og Øystein Olimb ble det en dag med mange følelser.

Følelsene kom tydelig fram da de tre fikk i oppgave å fortelle om oppturer og nedturer i selskapets 60 årige historie. Kristian Olimb trakk blant annet fram han sikret seg lisensen for Insituform-foringen for Norge, Sverige og Finland i 1976.

Brann og fjelltunnel
Tor-Erik Olimb trakk blant annet fram rehabiliteringen av en 200 meter lang fjelltunnel med varierende diameter fra 700 til 1000 millimeter ved Haukvik Kraftverk på Vinjeøra i Sør Trøndelag. Det var et oppdrag Tor-Erik Olimb så tilbake på med både gru og glede. Selvfølgelig ble også Midgardsormen-kontrakten på 250 millioner kroner med Oslo VAV trukket fram som et historisk høydepunkt av dagens leder.

Tøff start for yngstemann
Øystein Olimb fikk en tøff start i firmaet da han ble satt til å lede rehabiliteringen av den 78 år gamle Alna-tunnelen i Lodalen i Oslo i 1998-1999. Dette ble et svært krevende oppdrag som gikk langt ut over normal fagkunnskap innen rehabilitering, og for Øystein gikk prosjektet på helsa løs, fortalte han. Det ble dessuten et av de største underskudds foretagende i firmaets historie.

Hilsninger og jubileumskake
I tillegg var det selvsagt hilsninger og gaveoverrekkelser. Her delte ordfører Renè Rafshol ut rosende ord til en solid Råde-bedrift. Gode ord kom også fra firmaer som Råde Graveservice AS, Fyllingen Maskin AS i Bergen, Norva24-konsernet og Hallingplast AS.

Jubileumskaka var på plass, og lørdag er det firmaets pensjonister som får en fin jubileumsdag i Råde. Dessuten har Olimb invitert til åpen dag for alle i distriktet fra kl.10.00-13.00 ved Bøndenes Hus.

Olimb en god partner for Norva24
-Olimb har vært en solid og god samarbeidspartner gjennom mange år for Flagstad, Ringerike, Sørmiljø og Sandnes Transport. Når vi møter mannsterkt opp på jubileumsfesten er det for å markere at Norva24 ønsker et fortsatt tett og godt samarbeid med Olimb. Dette er et selskap med spesiell sterk kompetanse innen NoDig og rørforying. Når våre medlemsbedrifter kan bidra med en rekke av våre tjenester mener vi dette er en vinn-vinn situasjon for alle, sier Øystein Ulsnæs.

-Vi vet at Olimb er godt fornøyd med de tjenester vi leverer, og vi vil gjerne utvikle dette samarbeidet videre.  Vi vet det er store utfordringer i det norske ledningsnettet, og her kan vi sammen gjøre en god jobb for å bedre situasjonen. Dersom vi «samsnakker» godt kan vi bidra til at Olimb får mange oppdrag og at vi kan bidra inn med våre tjenester og vår kompetanse.  Det er ingen tvil om at oppdragene står i kø innen norsk VA, mener Ulsnæs.