Styret i Norva24 har utnevnt Henrik Norrbom konsernsjef i Norva24 Group. Henrik tiltrer 18.september 2023

Henrik Norrbom er i dag administrerende direktør i Cramo AB, et utleieselskap med en omsetning på ca. 3,5 milliarder svenske kroner, og med 1000 ansatte på 96 lokasjoner. I sin eksisterende rolle, og en rekke tidligere stillinger, har Henrik opparbeidet seg verdifull erfaring og kompetanse i det å lede geografisk spredte og desentraliserte organisasjoner, styre operasjoner i Norden, Baltikum og Europa, gjennomføre integrasjoner gjennom fusjoner og oppkjøp, samt bygge sterke internasjonale og kundefokuserte bedriftskulturer. Han har en sterk merittliste fra flere lederstillinger i ulike bransjer, for eksempel utleie av utstyr (Boels Rental og Cramo) og telekom (Telia Company, Skanova og Eltel Networks). Henrik er tidligere marineoffiser og har tjenestegjort i det svenske forsvaret, med rang av marinekaptein. Han har studert ved IHM Business School i Stockholm. Henrik Norrbom er av svensk nasjonalitet og bor med familien i Stockholm, Sverige. Han skal jobbe fra Norva24s hovedkontor i Oslo.

– Jeg er veldig glad for at Henrik Norrbom har tatt utfordringen å lede arbeidet med å videreutvikle Norva24 til å bli ledende i Europa i vår bransje. Vi har allerede mange dyktige medarbeidere som hver dag leverer et bredt tjenestespekter til mange fornøyde kunder, og som har utviklet Norva24 til å bli den klare markedslederen i vår bransje i Nord-Europa. Med Henrik får vi en svært dyktig konsernsjef med rett erfaring og kompetanse til å fortsette den sterke utviklingen av Norva24. Vi må kontinuerlig utvikle oss videre, og jeg er trygg på at Henrik vil kunne lede dette arbeidet på en utmerket måte, sier styreleder Vidar Meum.

– Norva24 er på en meget spennende reise for å bli en europeisk markedsleder innen UIM-tjenester. Jeg ser et stort potensial og muligheter for å videreutvikle organisasjonen og skape enda mer verdi for våre aksjonærer, kunder og ansatte, sier Henrik Norrbom. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang og sammen med de mange dyktige kollegene ta fatt på denne reisen. Norva24 ligner på mange av selskapene jeg har jobbet med; en desentral organisasjon basert på et filialnettverk og en sterk bedriftskultur. Jeg gjør alltid mitt ytterste for å være en synlig, tilgjengelig og kommunikativ leder. – Jeg tror at sterke og varige resultater er bygget på et fundament av tillit og gode relasjoner. Derfor vil jeg prioritere å besøke så mange filialer som mulig og bli kjent med så mange kolleger jeg kan for å få i gang en dialog om vår felles fremtid, sier Henrik videre.

Som tidligere kommunisert vil Henrik Damgaard (nåværende konsernsjef) fratre fra 1. august 2023 for å tiltre en stilling som konsernsjef for Kompan i Danmark, et selskap i en annen og ikke-konkurrerende bransje. Stein Yndestad, nåværende Chief Corporate Development Officer (CCDO), tiltrer som konstituert konsernsjef fra 1. august til 18. september 2023. Stein har vært en del av Norva24s konsernledelse siden 2017 og har jobbet tett med Henrik Damgaard de siste seks årene, en periode med sterk utvikling og vekst for Norva24. Stein vil også beholde sitt ansvar som gruppe CCDO i mellomperioden.