Stor fleksibilitet og unike rapporteringssystemer
Norva24 har lang erfaring med å levere tjenester til industrien, og vi har fleksible løsninger tilpasset de fleste bedrifter – store som små. For oss er det viktig med effektive leveranser, og et tett samarbeid med kunden underveis. Derfor har vi utviklet unike dokumentasjon- og rapporteringssystemer, blant annet innen HMS – som enkelt gir deg full oversikt over prosjektets gang.

Lokal tilstedeværelse og nasjonal bredde
Vi har lokale avdelinger spredt over hele landet, som sikrer den lokale tilstedeværelsen i utføringen av prosjektet. Høy lokalkunnskap og tett kundekontakt, gir våre kunder en trygghet på at jobben blir gjort, som den skal og når den skal.

Bred faglig kompetanse på tvers av avdelinger og topp moderne utstyr, sørger for at vi til en hver tid kan tilby den beste løsningen for prosjektet – og kvalitet i alle ledd av prosessen.

Lokal kunnskap og nasjonal styrke – for optimale leveranser.

Kontakt oss