Alle norske driftsselskaper innen Norva24 skal være ISO-sertifisert innen utgangen av året, og planene for dette er allerede satt. Det gjelder både ISO 9001 og ISO 14001. Det sier Per Inge Kalstad, KHMS-leder for Norva24 Norge.

Norva24 Vest, som består av avdelingene Birkeland og Miljøservice, ble ISO-sertifisert med ISO 9001 og 14001 allerede i 2010.  I februar i år fulgte Norva24 Norge opp med samme sertifisering, og nå i juni har driftsselskapene Østfold Høytrykk og Norva24 Øst, oppfylt de strenge kravene til ISO-sertifisering 9001 og 14001.

Et fyrtårn
-Norva24 har som mål om å være et «fyrtårn» i kvalitet og miljøarbeidet for bransjen. Vi skal være med å sette standarder for hvordan bransjen skal utvikle seg og bidra til god kvalitet og miljøarbeid i framtida. Disse sertifikatene er viktig fordi de gjør oss i stand til å jobbe mer målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. De bidrar til økt effektivitet og kundetilfredshet, og økt gjenkjøpsgrad. Det gjør vi ved å møte kundens krav og forventninger og gjerne levere mer enn forventet. Dessuten blir vi i stand til å jobbe smartere, og på den måten spare tid, penger og ressurser, konsernsjef Henrik Damgaard og Tore Hansen, CEO i Norge, til Norva24.no

Per Inge Kalstad mener sertifiseringen blir en målrettet og kontinuerlig prosess som gjør alle medarbeidere i konsernet bevisst på å levere god kvalitet i alle ledd.
-Vi har innarbeidet mer effektive og tydeligere prosesser som engasjerer medarbeiderne.  Vi skaper samtidig en tryggere og bedre arbeidsplass.
Siden mange av våre kunder krever ISO-sertifisering blir vi nå også i stand til å regne på flere anbud og være prekvalifisert for store og krevende oppdrag. ISO-sertifiseringen er et kvalitetsstempel, men det viser også at vi jobber riktig, mener Kalstad.

Driftssjef i Norva24 Vest, Kenneth Birkeland, kan se tilbake på nærmere 10 år med ISO-sertifisering både innen ledelse og miljø. Han er glad for at resten av driftsavdelingene i Norge nå følger opp, og mener dette vil gi hele Norva24-konsernet et nytt løft.
-Vi får være med å regne på de store jobbene der kravet til kvalitet er viktig. Alt handler om dokumentasjon av kvalitet, og vi med disse sertifikatene i anbudspapirene blir prosessene også enklere for oss i hverdagen. Nå er vi prekvalifisert for krevende oppdrag, og markedet kjenner oss ut fra hva vi har levert de siste årene. Når det er sagt vil jeg understreke viktigheten av at vi vedlikeholder og oppfyller kravene i sertifikatene hver eneste dag. Det krever kontinuerlig oppfølging i alle ledd i selskapene. Det er alltid noe å forbedre, sier Kenneth Birkeland i en kommentar.

Norva24 Norge
er sertifisert etter tjenester knyttet til forretningsutvikling, strategiprosesser, anbudskonkurranser, økonomi og ledelsesprosesser, KHMS arbeid og opplæring. Utvikling, drifting av IKT-løsninger herunder KHMS styringssystem for tilknyttede bedrifter.

Både Norva24 Østfold Høytrykk og Norva24 Øst,
som har sin administrasjon i henholdsvis Fredrikstad og Vinterbro, er begge sertifisert etter standardene 9001:2015 og 14001:2015 siden juni 2019 og disse sertifikatene innbefatter tjenester for industri, offentlig virksomhet og private innen tømming av slam og septik, høytrykksspyling, rørinspeksjon, og dessutenhåndtering av forurensede masser, tankvask, og vakuumgraving.
Daglig leder i Norva24 Øst, Bjørn Tore Elstad, er stolt over at hans avdeling etterlever de rutinene som konsernet ønsker.
-Sertifikatet betyr at vi må gjøre den gode jobben ute i hverdagen. Det er et kvalitetsstempel at vi har fått sertifikatet på plass, og vi vil nå ha et enda sterkere fokus på kvalitet og miljø i vårt videre arbeid. Det er kundeopplevelsen som teller til sist. Vi har kunder som stiller strenge krav, og de kravene skal vi være bevisst på. Det betyr at vi også stiller store krav til oss selv her i Norva24 Øst, sier Elstad. Han tror sertifiseringen åpner nye dører for avdelingen, og gjør det enklere i anbudsprosessene.
Daglig leder Bjørn Fallang i Norva24 Østfold Høytrykk i Fredrikstad er også svært fornøyd med at avdelingen har oppnådd sertifisering
-Vi har vært en miljøfyrtårn-bedrift i mange år. Nå har vi utvidet med to formelle sertifikater, som viser at vi har fulgt opp det kvalitetsstempelet vi mener å ha oppnådd de siste årene.
Det er viktig at vi nå klarer å etterleve dette. Det setter krav til hver enkelt av oss, både i administrasjon og ute blant operatørene. Vi vil være en miljøbedrift, og har et sterkt fokus nettopp på dette, sier Fallang.

Alle skal med
Norva24 har planlagt at resterende driftsselskaper i Norva24 Norge skal sertifiseres innen samme standardene innen utgangen av 2019. Dette gjelder selskapene, Norva24 Flagstad på Løten, Norva24 Ringerike på Hønefoss, Norva24 Sørmiljø i Kristiansand og Norva24 Spyleteknikk i Sandefjord.