Husk at taket er bedriftens eller kommunens femte fasade. Det er mange bedrifter og offentlige eiendomsforvaltere som tar lett på å rengjøre tak og fasader med jevne mellomrom.

Dette blir stadig viktigere med et varmere og fuktigere klima. Dersom det er takstein på taket, er regelmessig vasking viktig for god luftsirkulasjon.

Fjerning av mose, alger og sopp bør være en selvfølgelig del av bygningens vedlikeholdsprogram. Det er også viktig å sjekke om beslag er skadet og det dermed danner seg fuktighet, som igjen forårsaker mugg eller andre skader på taket og ellers i bygningen.

Vi mener det er forebyggende å vaske taket, og det er viktig at fagfolk utfører denne jobben. Mange tak er blitt ødelagt fordi det er benyttet for hardt trykk. Tak skal også behandles skånsomt for å holde lenge.

Klimaendringer i kombinasjon med luftforurensing kan endre farge eller struktur på bygget. Trebygninger er ekstra utsatt, med beis og maling som kan bli både grumsete og uklar og få redusert levetid.

Manglende renhold kan gi skader på treverket. Skitne vegger tiltrekker seg nemlig fukt, og gjør at grobunnen for ulike mikroorganismer blir bedre. Med mer fuktig vær og økende luftforurensing har vekstforhold for sopp og alger blitt bedre. I skitten sitter det også soppsporer, og blir disse sittende lenge nok kan det forårsake råte.

Vi erfarer at grønn algevekst kan ofte opptre på vegger mot nord eller på andre skyggefulle flater. Disse algene fester seg i første omgang i overflaten, men vil etter hvert feste seg i maling og beis og i andre fasadeprodukter. Dermed blir den tekniske kvaliteten på fasadene redusert. Det beste er å fjerne algevekster så raskt som mulig.

Det er ikke bare eksos og nitrøse gasser som fester seg i overflaten på næringsbygg. Fra løvtrær kommer det masse organisk materiale som for eksempel pollen om våren som legger seg på tak og vegger. Og om høsten faller løvet på tak og i renner. En årlig rundvask er derfor sterkt å anbefale. Å ta vare på sine bygninger gir lavere vedlikeholdsutgifter og er på sikt penger spart for selskapet.

En bygning skal alltid spyles ovenfra og ned. Dette fordi alle hus er designet for at vann skal komme ovenfra, og derfor laget slik at det skal gi best beskyttelse mot vanninntrenging når vannet kommer nettopp ovenfra.

Det aller tryggeste er helt klart å få en profesjonell til å gjøre denne jobben for din bedrift. Da blir det utført på aller beste måte. Norva24 tar gjerne en prat om denne typen oppdrag, les mer om fasadevask her.

Bestill her