Etter mange år med tett samarbeid mellom Johny Birkeland Transport AS og Miljøservice AS, kan vi nå meddele at selskapene blir slått sammen til et selskap som heter Norva24 Vest.

Etter mange år med tett samarbeid mellom Johny Birkeland Transport AS med hovedkontor i Sløvåg og Miljøservice AS med hovedkontor i Stryn, kan vi nå meddele at selskapene blir slått sammen til et selskap som heter Norva24 Vest. Begge bedriftene er en del av Norva24-konsernet.

Bakgrunnen for fusjonen er blant annet å forenkle, effektivisere og bli enda mer konkurransedyktige. Vi har stor tro på å ha nærhet til våre kunder og vil opprettholde våre lokasjoner i Stryn, Sløvåg, Straume på Sotra, Haugesund, Stord og Odda.  Dette for å ha et godt utgangspunkt for å levere alle våre tenester på en effektiv måte.  Vi vurderer også å etablere nye lokasjoner for videre vekst  og utvikling, mellom annet på Nordvestlandet .

Både Johny Birkeland Transport og Miljøservice har hatt stor vekst. Tilsammen vil Norva24 Vest ha over 200 tilsette og 80 produksjonsenheter – et stort vestlandsselskap.

Kenneth Birkeland er ansatt som ny daglig leder i det fusjonerte selskapet. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Johny Birkeland Transport AS og har god faglig kompetanse innen bransjen.

For våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere ville dette ikke få andre konsekvenser enn det rent formelle som innebærer av en fusjon.  Vi satser videre på vårt kundeløfte – «Vi hjelper alltid»!

For nærmere informasjon, kontakt Kenneth Birkeland.
Daglig leder Norva24 Vest 48 01 19 07 / kenneth.birkeland@norva24.no