Dette er Jørn Søderholm. En erfaren VA-journalist, og vår nye ressurs på samfunnskommunikasjon og faglig innhold.

Vi har knyttet til oss journalist og fotograf Jørn Søderholm som en ny ressurs i produksjon og tilrettelegging av faglig innhold på våre nettsider. 

Han tar over oppdraget etter Odd Borgestrand, som nå går over i pensjonistenes rekker. 

– Jørn er en erfaren og kunnskapsrik journalist. Han formidler faglig innhold med tyngde og et tydelig engasjement. Han har blitt varmt anbefalt av Odd. At vi nå får gjøre oss nytte av denne erfaringen er en styrke for vårt arbeid innen samfunnskommunikasjon, sier markedssjef Øystein Ulnæs i Norva24.

VA og anlegg

Søderholm har lang fartstid som redaktør i fagpresse innen bygg, anlegg, VA og VVS.

Odd Borgestrand (t.v.) og Jørn Søderholm.
Odd Borgestrand (t.v.) og Jørn Søderholm.

Inntil nylig var Søderholm redaktør for tidsskriftet Anleggsmaskinen. Der har han i en årrekke jobbet med journalistikk og medieinnhold innenfor VA og anlegg. I tidligere år har han også jobbet med teknisk journalistikk som redaktør i VVS-fagbladet Rørfag og som journalist i Båtmagasinet.  

Nå er han daglig leder og deleier i Praktisk Talt AS, et familieeid innholdsbyrå spesialisert på innhold og formidling innen blant annet VA, vann, bygg, anlegg og industri. 

–  Norva24 er den sterkeste merkevaren og raskest voksende aktørene i denne sektoren. God og effektiv drift, varierte aktiviteter og en vekststrategi som tydelig signalisererer store ambisjoner både nasjonalt og internasjonalt. Ikke minst gjennom den nylige børsnoteringen. Dette er et svært spennende oppdrag for oss, sier Jørn Søderholm. 

Gode saker om og fra Norva24

Han gleder seg over tillitserklæringen oppdraget utgjør, og ser fram til å bli bedre kjent med de ulike avdelingene i Norva24. 

– Norva 24 åpner opp der det er tett, spyler der det er skittent og tømmer der det er fullt. Det er tydelig og godt sagt. Det slår an en god tone for arbeidet med å fortelle historiene om det som foregår i Norva24, med journalistens øye for saker og vinklinger, fotografens øye for bilder og praktikerens øye for detaljer og godt arbeid. Jeg vil bruke all min erfaring fra fagjournalistikk til å lage medieinnhold som viser hva Norva24 står for, og fortelle dette på en god måte, sier Jørn Søderholm.