Farlig avfall

Send Forespørsel

Det er strenge forskrifter knyttet til håndteringen av farlig avfall. Dersom kravene ikke følges, kan dette få alvorlige konsekvenser for dyr, mennesker, natur og miljø. For bedrifter som bryter reglene, kan dette også få negative økonomiske konsekvenser i form av både erstatningsansvar, opprydding og bøter.

Alle tanker må renses og tømmes regelmessig, enten det er drivstofftanker, skipstanker eller oljetanker. Vi gjennomfører tømming og tankrens på en profesjonell måte, slik at både miljø og sikkerhet ivaretas.

Mange har nedgravde oljetanker i hagen. Som huseier er du ansvarlig for eventuell oljelekkasje. Vi tømmer, renser og sanerer oljetanker.