Rørtjenester

Send Forespørsel

Sliter du med vond lukt i huset eller bygningen? Eller med tette rør? Rør har begrenset levetid. Ved å foreta en rørinspeksjon, finner vi årsaken til problemene. Vi utfører også trykkprøving, tetthetskontroll og lekkasjesøk for å forhindre innlekking og utlekking av ledninger. Skulle trykk- og drikkevannsledninger fryse, tiner vi disse med trykk og vann.

Vi leverer et bredt spekter av rørtjenester og har løsninger for de fleste problemer. Enkelte ganger er det kun små deler av røret som trenger reparasjon. Da er punktreparasjon ofte løsningen. Andre ganger kan det være behov for nye rør. Da er i mange tilfeller rørfornying et godt alternativ. Rørfornying vil si at vi etablerer nye rør på innsiden av de gamle, framfor å skifte ut rørene.

Les mer om Norva24 sine Rørtjenester