Tømmetjenester

Send Forespørsel

Norva24 leverer mange former for slamtømmetjenester. Tømming av septiktanker, fettutskillere og sandfang er tjenester vi har lang og bred erfaring med.

Det er strenge krav til tømming av septiktank, og vi kjenner kravene i din kommune. Vi tømmer septiktanker etter lokale krav eller ved behov. Det er også strenge krav til tømming av fettutskillere. Fett skal ikke ut i vann- og avløpsnettet, og må derfor skilles ut i en fettutskiller. Vi tømmer fettutskillere og transporterer fettet til godkjente mottak. For å unngå oversvømmelser og ødelagte rør, er det helt nødvendig med jevnlig tømming av sandfang. Vi tømmer etter faste avtaler eller ved behov.

Vi har en topp moderne utstyrspark bestående av maskiner for de fleste behov og oppdrag. Vi har kompetansen og hjelper deg å finne den beste løsningen.

Video – Tømmetjenester