Norva24 Kjelsberg Transport styrker tjenestetilbudet på vann og avløp. Daglig leder Svein Idar Kjelsberg har akkurat vært på VA-dagene i Midt-Norge. Der ble det ny innsikt og mange gode samtaler om VA. Se hvilke VA-tjenester Kjelsberg først kjører i gang i Trøndelag.

Norva24 Kjelsberg Transport styrker tjenestetilbudet på vann og avløp. Daglig leder Svein Idar Kjelsberg har akkurat vært på VA-dagene i Midt-Norge. Der ble det ny innsikt og mange gode samtaler om VA. Se hvilke VA-tjenester Kjelsberg først kjører i gang i Trøndelag.

VA-dagene i Midt-Norge er en samlingsplass for hele VA-bransjen i Midt-Norge. Her møtes ulike aktører fra kommuner, konsulenter, leverandører og universitet/høgskoler til konferanse med faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

En av deltakerne var Svein Idar Kjelsberg, daglig leder i Norva24 Kjelsberg Transport.

Interessant på VA-dagene i Midt-Norge

– Det har vært to veldig interessante dager i det som er et forholdsvis nytt marked for meg. Her har jeg fått treffe mange fagfolk som faktisk har mye av de samme interessene som meg selv. Det har blitt mange fine samtaler av det, sier Kjelsberg.

Norva24 tilbyr en rekke typer tjenester knyttet til drift og vedlikehold av vann og avløp. Kjelsberg Transport kom inn som avdeling i Norva24 i januar 2021. Der har man fra før mye av sin erfaring og kompetanse på blant annet drift og vedlikehold av vei og utearealer.

Spyling under rekkverk
Spyling under rekkverk.

Nå er Norva24 Kjelsberg Transport godt i gang med å utvide tjeneste tilbudet og bygge opp kompetanse innen vann og avløp.

VA-dagene i Midt-Norge arrangeres i et samarbeid mellom blant annet SINTEF, Norconsult favner bredt og skal være den naturlige møteplassen for både planleggere og driftsoperatører. Arrangementet er omfattende. Svein Idar Kjelsberg hadde heldigvis satt seg en klar plan for de to dagene.

– På forhånd hadde jeg gått gjennom listen over utstillere, og plukket ut de jeg ville besøke og slå av en prat med. Det var både praktisk smart og veldig tidsbesparende. Det var nemlig mye fint og spennende og se på mange av de andre standene også. Jeg hadde fort kunnet gå meg litt vill uten den prioriteringslista, humrer han.

Trygt drikkevann stadig viktigere

Nye krav knyttet til trygt drikkevann har gjort at beredskap og sikkerhet har vært et sentralt tema på VA-dagene de seneste årene. Det samme gjelder VA-dagene Midt-Norge 2022.

– Sikkerhet og vannkvalitet er noe som må ligge lengst fremme i pannebrasken i alle kommuner og vannverk. Enten drikkevannet lagres i bergsprengte magasin, eller andre typer drikkevannsbasseng, så kan det oppstå situasjoner hvor forurensinger kan komme inn og kontaminere drikkevannet, sier Anne-Marie Bomo.

Hun er avdelingsleder for Vann-Prosess i Norconsult.

For Kjelsberg ble det et første møte ved fagfeltet vann og avløp som har gitt både nye innsikt og mersmak, fra både foredrag og møter med folk på stand. Nå gleder han seg til å komme ordentlige i gang med VA-relaterte tjenester. Utstyr og opplæring er på gang, i samarbeid med andre deler av Norva24 som har solid erfaring og kompetanse innen vann- og avløpstjenester.

Kontakt med kommuner

– Mange fine og lærerike møter, som vil gi seg interessante utslag framover. Flere av utstillerne har har allerede booket seg møte her hos oss, og vi har etablert kontakt med med fagfolk hos kommuner som vi skal kunne bistå med VA-tjenester framover.

Norva24 Kjelsberg Transport er langt fra ukjent med sektoren fra før.

– VA sektoren har vi vært i flere år. Vi går nå tyngre inn, og ruster opp i VA-sektoren med etablering av for oss nye tjenester. Nå i løpet av høsten er vi blant annet i gang med rørinspeksjon, samt trykktesting og desinfisering av anlegg, sier han.

Svein Idar Kjelsberg (t.h) på besøk hos SG Safety AS på VA-dagene i Midt-Norge.
Her er Svein Idar Kjelsberg (t.h) på besøk hos SG Safety AS på VA-dagene i Midt-Norge. Det ble en god VA-samtale med John Ketil Hallan (t.v.) og Kenneth Almås. (Foto: Eget)