Norva24 Sørmiljø har en klar ambisjon om å være i Norgestoppen både når det gjelder kvalitet og teknisk utstyr for tetthetspøving og desinfisering. Nylig har selskapet gjennomført uavhengig sluttkontroll på 15 kilometer med sjøledninger i Kragerøs skjærgård for Telemark Seaworx.

Bildet: -Vi må bygge opp en bransje i et fagområde som handler om vår aller viktigste ressurs.  Her har vi et felles ansvar for å etablere et best mulig sikkerhetssystem, mener driftsleder for rørtjenester i Norva24 Sørmiljø, Per Sigve Henriksen.

-Nå har vi investert i utstyr som er så nøyaktig når det gjelder måleverdier at vi er hundre prosent sikre på at ledningsnett som blir kontrollert ikke har det minste tegn til lekkasjer, forteller driftsleder for rørtjenester i Norva24 Sørmiljø, Per Sigve Henriksen.
-Med topp moderne utstyr som vi nå disponerer blir absolutt alt vi foretar oss datalogget ned til minste detalj. Det er ikke mulig å manipulere de dataene som blir registrert, og det betyr en absolutt 100 prosent trygghet for våre kunder. Våre kunder får samtlige data fra trykkprøving, desinfisering og nøytraliseringsprosessen i èn og samme rapport. Vi skal være etterrettelige og kunne dokumentere at oppdraget er utført i henhold til bestilling, understreker han.

Det er et faktum at ikke alle aktører eller ledningseiere tar sluttkontrollen hundre prosent på alvor. Det har vært for enkelt å manipulere resultater for de som har ønsket dette. Dermed gjør både byggherrer og aktører i vår bransje seg selv en bjørnetjeneste, mener Henriksen.
-Vi må bygge opp en seriøs bransje i et fagområde som handler om vår aller viktigste ressurs.  Her har vi et felles ansvar for å etablere et best mulig sikkerhetssystem. Drikkevannet skal og må være trygt å drikke, uansett hvor du bor i landet.

I Norva24 Sørmiljø sin nye trykkprøvingsbil er det installert GPS som en integrert del av en komplett programvare for både trykkprøving og desinfisering. Den viser nøyaktig stedsangivelse og tidspunkt for prøvetakingene.
-Nå kan vi utføre omfattende oppdrag som eksempelvis kontroll av hovedvannledningene som går ut til de mange hyttefeltene i skjærgården i Kragerø. Med en pumpekapasitet på 186 liter i minuttet er disse sjøledningene med en dimensjon på 180 mm nå kontrollert og funnet i orden. Takket være den store pumpekapasiteten kunne hele ledningsstrekket kvalitetssikres i èn operasjon i løpet av èn arbeidsdag. Generelt kan vi si at vi halverer tidsforbruket etter at vi fikk den nye bilen på plass, sier en begeistret Per Sigve Henriksen.

15 kilometer med nye sjøledninger er kontrollert og godkjent her i skjærgården i Kragerø.
15 kilometer med nye sjøledninger er kontrollert og godkjent her i skjærgården i Kragerø.

-Med enklere utstyr kunne vi ikke utført denne type store oppdrag. Vi måtte i så fall brukt flere dager eller uker for å kvalitetssikre de ulike strekkene, og det ville ikke vært interessant rent økonomisk for våre oppdragsgivere. Flere aktører opererer med pumper som gir 28 liter i minuttet, og da tar det tid å øke trykket fra fire til 15 bar, slår Henriksen fast.

Det er også viktig at vi som operatører har en velfungerende arbeidsplass i en inspeksjonsbil som blir vårt mobile kontor. Her oppholder vi oss hver eneste arbeidsdag gjennom hele året, og nettopp fordi vi har foretatt denne investeringen er oppdragsmengden økende. Faktum er at vi i realiteten gjerne kunne hatt to biler av denne typen for å dekke etterspørselen i Telemark, Agder og deler av Rogaland, konkluderer VA-entusiasten i Norva24 Sørmiljø.