Norva24 har begynt å forberede seg på vårflommen vi vet vil komme en rekke steder i landet. Etter den mest snørike vinteren på 20 år vil snøsmelting kombinert med nedbør by på enorme utfordringer, spesielt for de som bor i flomutsatte områder.

Norva24 har begynt å forberede seg på vårflommen vi vet vil komme en rekke steder i landet. Etter vinteren vil snøsmelting kombinert med nedbør by på enorme utfordringer, spesielt for de som bor i flomutsatte områder.

Bildet: Det er viktig å åpne alle kanaler og fjerne alt som hindrer fritt løp for vannet.

Det sier kjøreleder i Norva24 Øst, Harald Kruse. Han har lang erfaring med håndtering av overvann og vann på avveie. Han har sett mange tragiske tilfeller av vannets herjinger, og mener tiden nå er inne for å tenke preventivt. Det gjelder både driftspersonell i kommuner og private boligeiere.

Bildet: -Vi vet at snø omdannes til vann og at små bekker blir til store elver om væren. Derfor må vi bli flinkere til å tømme overvannskummene. Det gjelder spesielt aquadren på parkeringsplasser og nedkjøringer til parkeringshus, sier kjøreleder i Norva24 Øst, Harald Kruse.
Bildet: – Vi vet at snø omdannes til vann og at små bekker blir til store elver om våren. Derfor må vi bli flinkere til å tømme overvannskummene. Det gjelder spesielt aquadren på parkeringsplasser og nedkjøringer til parkeringshus, sier kjøreleder i Norva24 Øst, Harald Kruse.

Kommer overraskende
– Det er dessverre slik at vårflommene ofte kommer like overraskende på mange som det første snøfallet om høsten. Dessverre er det mange offentlige etater som ikke er godt nok forberedt. Da er det godt at vi har fokus på dette. I vår bransje ser vi også det som ligger under bakken, men vi registrerer at det er mange som ikke tenker på denne delen av infrastrukturen, sier han.

Han minner om at privatpersoner også har ansvar innenfor eget gårds- og bruksnummer. Det er ikke alltid forsikringen dekker kostnadene dersom man har slurvet med de preventive tiltakene. Ulempene vil man dessuten aldri få erstatning for, legger han til.

Våren er krevende
Våren er en krevende tid. Varme dager skifter ofte med kalde netter. Kulda stikker ned om våren. Vannrør, pumpeledninger og også avløp kan lett fryse om natta når det er store temperaturforskjeller mellom dag og natt. Derfor har vi hatt store mengder tiningsoppdrag de siste ukene. Kulda lever i bakken og plutselig finner den rør på ulike dybder sier han.

– Vi vet at snø omdannes til vann og at små bekker blir til store elver om våren. Derfor må vi bli flinkere til å tømme overvannskummene. Det gjelder spesielt aquadren på parkeringsplasser og nedkjøringer til parkeringshus. Sjekk også kummer. Det er viktig å åpne alle kanaler og fjerne alt som hindrer fritt løp for vannet.

Huseiere bør være ekstra oppmerksom på taknedløp og koble disse på en slik måte at vannet renner ut i terrenget i stedet for i drenering eller spillvannsnettet.
– Dette er en rimelig forsikring når det kommer store vannmengder, sier Kruse.

I forbindelse med forebygging utfører Norva24 gjerne rørinspeksjon for å sjekke at ledningnettet er åpent for å ta imot de de store mengdene som er ventet. Det er viktig å få sjekket alt fra små private stikkledninger til store kommunale hovedledninger. Norva24 foretar rørinspeksjon i dimensjoner fra 32 mm til 2000 mm.

Vi hjelper alltid
– Dersom uhellet er ute står vi i Norva24 klar til å hjelpe, enten det er offentlige etater, bedrifter eller private huseiere. Dette er vårt kompetanseområde. Vi har mannskaper og utstyr for å tømme kjellere og hulrom for vann og slam. Vi har lang erfaring med slike oppdrag. Det vil bli mye slam som ligger igjen når vannet har trukket seg tilbake, og da vet vi at våre operatører gjør en god jobb i «redningstjenesten», sier Kruse. – I slike oppdrag vil vi stille opp med våre kombibiler som både kan suge og spyle, med god kapasitet. Supersugere setter vi gjerne inn på de store og krevende oppdragene der det handler om å få bort vann i store mengder. Da kan vi også benytte rene slamsuge-biler.

Forventer hektiske uker
Kruse vet at det i løpet av noen hektiske uker denne våren vil gå døgnet rundt for Norva24 sine avdelinger rundt om i landet. – Her er det snakk om å sette alle kluter til og alle avdelinger vil bidra. Vi spiller på hverandre, og dermed har vi også god kapasitet totalt sett. Vi vil holde døgnåpent når det er behov for det, 24 timer i døgnet i ukens sju dager, lover han, og lever dermed opp til Norva24-slagordet, som er nettopp «Vi hjelper alltid».

 

Send Forespørsel