Vi i Norva24 tar dagens situasjon på største alvor og vi gjør alt vi kan for å bidra til begrensning av smitte, samtidig som vi opprettholder tjenestetilbudet til våre kunder og myndigheter.

Norva24, definert som selskap med kritisk samfunnsfunksjon  – våre operatører er i feltet og betjener alle kunder

  • I Norva24 arbeider vi aktivt med tjenester som tømmetjenester, spyletjenester, rørtjenester, farlig avfall og andre viktige funksjoner i samfunnet. Vi fortsetter dette arbeidet, slik at det ikke oppstår stans i vannforsyning, kloakkhåndtering og andre deler av det Norske samfunnet. Alle oppgaver for våre kunder vil bli håndtert.
  • Vi oppfordrer alle aktører til å opprettholde normalt vedlikehold på lokal og regional infrastruktur, slik at det ikke blir ekstraordinært ved akutte situasjoner.
  • Ta kontakt med din nærmeste Norva24 avdeling ved behov for assistanse, du finner oss her; https://norva24.no/vare-avdelinger/

Vi anmoder om svært begrenset fysisk kundekontakt

  • Vi har bemanning på alle våre kontorer, delvis ved hjelp av hjemmekontor som besvarer henvendelser på telefon, mail og andre ordresystemer.
  • Vi ber også om at direkte kontakt med våre operatører begrenses mest mulig, for å hindre smitte i felt.

Viktig at vi informeres ved oppdrag der mennesker har påvist smitte

  • Det er svært viktig at Norva24 blir informert om påvist- og mistenkt smitte på lokasjoner der arbeid skal utføres. Dette for at vi skal kunne gjøre nødvendige sikkerhetstiltak.