Hvordan kan kommunale kontrakter på slamtømming bli bedre? – Jo, ved å få inn spesielt én type kompetanse i innkjøpsprosessene. Det sa Tommy Pedersen i Norva24 på Avløpskonferansen 2023, der han og Tore Hansen i Norva24 delte av slamtømmernes erfaring med kommunale fagfolk. Se her hvilken type kompetanse han mener.

Hvordan kan kommunale kontrakter på slamtømming bli bedre? – Jo, ved å få inn spesielt én type kompetanse i innkjøpsprosessene. Det sa Tommy Pedersen i Norva24 på Avløpskonferansen 2023, der han og Tore Hansen i Norva24 delte av slamtømmernes erfaring med kommunale fagfolk. Se her hvilken type kompetanse han mener.

– Fagfolkene på drift sitter på god og oppdatert kunnskap. De vet nøyaktig hva som foregår og hva som trengs. Få inn driftskompetanse i innkjøpsprosesser. Det vil gjøre kommunale slamkontrakter bedre.

Det sa daglig leder Tommy Pedersen i Norva24 Øst på Avløpskonferansen på NMBU i Ås i slutten av mai.

Norva24 Norge er en stor aktør innenfor kommunale kontrakter på slamhåndtering. Slamtømming for norske kommuner utgjør en betydelig andel av omsetningen i Norge.

Selskapets avdelinger rundt om i landet utfører slamtømming på kommunale kontrakter daglig over store deler av Norge. I kjøring på mange kommunale kontrakter på slamtømming er det spesielt én ting som går igjen: Slamkontrakter der driftskompetanase har vært med på å definere anbudet gir bedre leveranser enn kontrakter der innspill fra drift mangler.

Tommy Pedersen illustrerte poenget med en relativt vanlig situasjon i sistnevnte tilfeller:

Står ikke i anbudet

– Når vi vinner anbud møter vi som oftest en kontraktsansvarlig. Vi smiler, håndhilser, gratulerer med kontrakten og takker for tilliten. Alle er såre fornøyde. Noen dager senere møter vi folk på drift i den samme kommunen i forbindelse med igangkjøring. Da dukker det alt for ofte opp noen helt nye momenter, der fagfolkene på drift sier at de ønsker seg at det og det skal gjøres. «Jo, men det står ikke i anbudet…?», sa Pedersen.

Den problemstillingen var åpenbart velkjent i salen, for publikum svarte med latter og en nesten hørbar nikking.

– Allerede fra første dag må vi begynne å tilpasse. Det løser seg, men er ingen god start. Vi må alle lære av hverandre, stille krav og være med på å utvikle hverandre. Da blir vi bedre. Vi vet fra førstehånds erfaring at kontraktene blir bedre når de på innkjøp har tatt med driftskompetanse i prosessen med å definere anbud, sa Tommy Pedersen.

Han var invitert til Avløpskonferansen for å snakke om erfaringer med slamtømming i norske avløpssystemer sammen med CEO Tore Hansen i Norva24 Norge.

Konferansen ble arrangert på NMBU i Ås, i et samarbeid mellom NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi, NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norsk Vann. Årets konferanse fokuserte spesielt på utfordringene som ligger i små avløpssystemer.

 

 

 

Tore Hansen t.v. og Tommy Pedersen i samtale med Vidar Paulsen fra Sigdal kommune. (Foto: Jørn Søderholm)

Totalt deltok 187 personer på årets konferanse. Det er i følge arrangøren «en del flere deltakere» enn på den forrige Avløpskonferansen som fant sted fysisk, i 2019.

Avløpskonferansen viktig arena

– Avløpskonferansen er et viktig sted for oss å være med. Det er ekstremt mange kommuner representert på konferansen. Vi har vært veldig heldige som har fått bli med her, sier Tore Hansen.

Tore Hansen, CEO i Norva24 Norge.
Tore Hansen, CEO i Norva24 Norge. (Foto: Jørn Søderholm)

Han orienterte om Norva24, både det internasjonale konsernet og den norske virksomheten, før Tommy Pedersen fra Norva24 Øst orienterte om de praktiske erfaringene ute i driften.

– Skoen trykker først og fremst på to punkter: Kompetanse og anbud med større fokus på pris enn kvalitet. Kunnskap hos bestillerne er en stor, stor utfordring hos mange kommuner. Spesielt i mindre kommuner er det en kjempeutfordring, mens det ofte er bedre i større kommuner, sier Tommy Pedersen.

De fleste anbud i slamkontrakter er fokusert mer på pris enn kvalitet. Det mener han er et tydelig tegn på for stor avstand, der de som styrer innkjøp er for langt unna og har for lite kontakt med de som står for driften. Han ber om at flere kommuner tar sin egen driftskompetanse med inn i slike prosesser, og følger med i den teknologiske utviklingen på området.

Oppdatert kunnskap i drift

– Vi er store. Vi regner mange anbud, og vi får en del av dem. Ingen anbud er like. Det stilles vidt forskjellige spørsmål og krav i ulike kommuner. Det er naturlig. Men vi ser også mange eksempler på at en kommune stiller nøyaktig de samme kravene nå som for åtte år siden. Er det riktig? Passer det fortsatt? De som styrer driften sitter med den mest oppdaterte kunnskapen om dette. Bruk dem, oppfordrer Tommy Pedersen i Norva24 Øst.

Tore Hansen t.v. og Tommy Pedersen.
Tore Hansen t.v. og Tommy Pedersen. (Foto: Jørn Søderholm) 

 

Norva24 Norge er involvert i to forskningsprosjekter i regi av SINTEF som pågår nå. Det ene er praktisk rettet og handler om slamtømming i minirenseanlegg. Det andre dreier seg om helhetlig forvaltning av spredt avløp.

– Dette er spennende, og veldig interessant for oss å være med på. Jeg gleder meg veldig til å se hva som kommer ut av dette de neste to-tre årene, sa Tommy Pedersen.

Tekst: Jørn Søderholm