NORVA24 er et konsern med sterk lokal tilstedeværelse også i Østfold og Follo.

-Vi hjelper alltid, er slagordet til Norva24-konsernet, et konsern med allsidige tjenester innen kommunalteknikk, vann og avløp og industritjenester. Dette er et konsern med sterk lokal tilstedeværelse også i Østfold og Follo.

Bildet: -På kvalitet mener jeg vi stiller sterkest av alle aktører, sier regionsjef Bjørn Fallang. Foto: Odd Borgestrand

Østfold Høytrykk på Sellebakk, Sandnes Transport på Nesodden og Aqua Power på Vinterbro er tre av totalt seks selskaper som nå er Norva24 Øst. De øvrige selskapene i region Øst er Flagstad på Løten, Norva24 Ringerike på Hønefoss, og Norva24 Grenland.
For regionsjef Bjørn Fallang i Norva24 Øst er arbeidsdagene blitt ganske annerledes de siste månedene. For 14 år siden startet han å jobbe i Østfold Høytrykk på Sellebakk i Fredrikstad, men etter at selskapet ble en del av Norva24-konsernet er han satt på oppgaven med å lede region Øst, som utgjør disse seks selskapene og rundt 150 medarbeidere.

Sulten på oppgaver
-Ja, det er blitt en annen hverdag, innrømmer Bjørn Fallang, som i en alder av 49 år likevel var sulten på nye oppgaver. Derfor takket han ja til oppdraget med å lede en region bestående av seks tidligere selvstendige bedrifter som nå er under en felles paraply, men likevel skal beholde sin nærhet til lokalmarkedene og sin egen identitet og kultur. Det siste året er Aqua Power blitt fusjonert inn i Sandnes Transport, men Aqua Power vil fortsatt bli synlig i sitt lokalmarked med sine velkjente biler.
-Det er viktig at vi beholder nærheten i våre markeder samtidig som vi vokser som et nordisk konsern. Visjonen er lokal nærhet og nordisk styrke, understreker Fallang.

Effektivisering
Fra januar 2018 samkjøres alle oppdrag i eget felles program for ordreregistrering og timeregistrering. Dette vil forenkle administrasjons-oppgavene og gjøre konsernet mer strømlinjeformet, mener Fallang. 
Fallang er også sterkt involvert i oppbyggingen av en nordisk industriavdeling, der Norva24 skal tilby industrirengjøring med spesialutstyr for de nordiske landene.

Fallang startet i bransjen i 1991 og har i dag kunder innenfor et bredt felt som omfatter både industri, bygg og anlegg. Hovedfokuset er på tyngre industri som kjemikalie og papirindustrien.  Vannmeisling av betongkonstruksjoner, tankrens og transport av farlig avfall er også viktige tjenester.

 

Flere tjenester
-Vi har nå tilgang på mer utstyr og flere kjøretøyer og opplever god ordretilgang. Samtidig legger vi ikke skjul på at vi ønsker kontrollert vekst og ruster oss for dette. Vårt mål er utvilsomt å bli den foretrukne samarbeidspartner for både offentlige virksomheter og industri. Hovedfokuset er høytrykk og suging i tillegg til innsamling av avfall. Vi har mange svært dyktige medarbeidere i dette konsernet, og derfor har jeg tro på at vi skal bli førstevalget ikke bare i Østfold og Follo, men i hele Sør-Norge og på sikt også i Sverige og Danmark, sier Fallang.
-Den store gevinsten for oss er at vi nå er et samkjørt konsern, legger han til.

Mer utstyr på kort varsel
Næringslivskundene og de offentlige kundene vil merke at vi nå kan stille mer utstyr på enda kortere varsel. Økt effektivisering internt betyr økt konkurranse-evne og et enda bedre kostnadsbilde. Prisene er svært presset på kommunale kontrakter. Noen kommuner kjøper kun på pris, mens andre legger vekt på pris og kvalitet. På kvalitet mener jeg vi stiller sterkest av alle aktører med våre mange sertifiseringer, sier Fallang.

Historien
Norva24 ble etablert i 2015. Tross sin unge alder, strekker konsernets historie seg langt tilbake i tid. Den eldste lokale avdeling startet opp med septiktjenester på hest og kjerre allerede i 1919. Alle avdelingene har sin unike og spennende historie, og til sammen har konsernet rundt regnet 300 års erfaring.
-Vi kjenner godt de lokale markedene, og er raskt på plass når behovet oppstår, avslutter Fallang.

Send Forespørsel